Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Regionens 27 framtidspaket

Studenter Håller Upp Studentmössor

Region Uppsala ska bli bäst på digitalisering och nu är grunden lagd. Under två år har en arbetsgrupp tagit fram 27 arbetspaket och nästa steg är att de ska bearbetas av en arkitekturorganisation för att sedan implementeras. 

– Region Uppsala ska vara bäst i Sverige på digitalisering och nu har vi ett ramverk, eller en ritning, som ska göra det möjligt. Vi har haft ett brett perspektiv på verksamheten för att formulera vad som behövs av organisation, kompetens, system, och tekniska lösningar för att nå målen, säger Jenny Ugalde, projektledare på Region Uppsala it-centrum som under två år drivit projektet Region Uppsalas Digitaliseringsramverk, RUD.

Grunden för allt

RUD inleddes som ett statsfinansierat projekt på ett år, som Region Uppsala nu drivit i mål. Hösten för två år sedan hade Jenny Ugalde precis rekryterats till it-centrum.

– De första månaderna ägnade jag helt åt att förankra projektet inom organisationen och att rekrytera en projektgrupp med representanter för bland annat it- och beslutsstöd, process- och verksamhetsutveckling och alla it-arkitekter i någon omfattning.  

– En avgörande framgångsfaktor var nog att vi hade med en enterprisearkitekt i arbetet. Mitt arbete handlade mer om kommunikation, förankring och att få arbetet att gå framåt, metoden med att driva fram resultatet stod egentligen enterprisearkitekten för.

Jag liknar RUD vid ritningen till en ny stad.

Nya modellen

Jenny Ugalde fick inventera hela sin verktygslåda för projektledning för att hitta en modell för det allt mer omfattande arbetet.

– Vi jobbade agilt från vecka till vecka med Open Group Architecture Framework, som ramverk. Utgångsläget var organisationens strategiska förmågor och steg för steg gick vi ner till tekniska möjliggörare för att nå drömscenariot, till exempel för hur regionen jobbar med automation.

Det fanns några viktiga föregångare som hjälp med att formulera projektets mål.

– Vi lutade mycket av vårt arbete på det som andra regioner, framförallt Östergötland och Västra Götaland, arbetat fram inom området och det blev sedan styrande för det resultat som sedan växte fram i projektet.

Gartner och DIGG

Projektgruppen och flera olika referensgrupper samlade information om verksamhetens syn på behoven.

– Den stora reaktionen var ”jaaaaa, det här behöver vi”. Under en tidig fas låg RUD-gruppens fokus på it och system, men vi insåg snabbt att vi i högre grad behövde prata information och informationshantering. Då kompletterade vi också gruppen med den kompetensen.

Mycket kunskap och idéer hämtades också utanför organisationen.

– Vi gjorde en hel del omvärldsbevakning hos leverantörer och hade en dialog med flera olika, vi läste ett antal rapporter från bland annat Gartner och DIGG kopplat till de områden vi jobbade med i projektet. Vi ägnade också mycket tid åt att kompetenshöja hela projektgruppen för att kunna omsätta verksamheternas och omvärldens behov till den arkitektur vi anser att vi behöver.

27 arbetspaket

Idag har projektgruppen levererat 27 arbetspaket som Region Uppsalas behöver arbeta vidare med för att bli bäst på digitalisering. Det finns en direkt koppling mellan varje arbetspaket, till exempel behovet av tydlig styrning av AI-projekt i regionen, till en gap-analys.

Jenny Uppsala Proffe

Jenny Ugalde, projektledare på Region Uppsala it-centrum.

– Huvudleveransen är en arkitekturbeskrivning med nuläges- och framtidsarkitektur och en handlingsplan som överlämnades till digitaliseringsdirektören och projektbeställaren Anneli Kjellberg vid halvårsskiftet. Nu skapas en arkitekturorganisation som kan driva arbetet med implementeringen vidare i regionen.

Jenny Ugalde ser tillbaka på ett utmanande projekt med en bit kvar till mål.

– Jag liknar RUD vid ritningen till en ny stad, där handlingsplanen bygger infrastrukturen. Nu återstår arbetet med att bygga husen i staden utifrån de behov och idéer som finns ute i verksamheterna. Det viktiga att förstå är att allt hänger ihop och att vi måste jobba med de arkitekturella frågorna och förmågorna i ett längre perspektiv för att vi ska lyckas bra med vår digitaliseringsresa i Region Uppsala.  

9 november 2020 Uppdaterad 11 november 2020 Reporter Anne Hammarskjöld digit Foto Mostphotos, Region Uppsala

Rekommenderad läsning

Massa Massa Människor Sedda Uppifrån

Hellre en AI

19 apr 2021 digit

Vi människor är mer benägna att lita på lösningar som föreslås från en algoritm än människor. Det gäller även när lösning är sämre.

Skog Träd Dell
Ett samarbete med Dell

AI-datorn av skogsplast

16 apr 2021 digit

I produktionen av Dells nya Latitude 5000-serie används för första gången bioplast från träd. Datorerna har även en inbyggd AI som optimerar sig efter ditt arbete vilket skapar snabbare funktioner samt bättre bandbredd och batteri. 

Sjukhuspersonal Springer I En Korridor Med Ryggen Mot Kameran

Microsoft AI-satsar

13 apr 2021 digit

Microsoft stärker sin roll inom sjukvården med köpet av AI-företaget Nuance. Förhoppningen är att bolagen kommer dra nytta av varandra i en allt mer AI-törstande sjukvårdssektor.

Amy Winehouse
video

AI-musik av 27-klubben

8 apr 2021 digit

För att uppmärksamma psykisk ohälsa har organisationen Over the bridge skapat ny musik med hjälp av AI som liknar den så kallade 27-klubbens musik, det vill säga artister som valde bort livet när de var 27 år.

Aruba Säkert Nätverk
video
Ett samarbete med HPE

Säkra näten med Aruba

26 mar 2021 digit

Aruba ESP ger ökad kontroll över alla uppkopplade enheter och användare. På så sätt kan transformationen med distansarbete, IoT och affärsnära analys förenklas för både företag och offentlig sektor. 

Humla Ai 960640

AI kollar pollen

18 mar 2021 digit

AI gör det lättare att analysera pollen, vilket öppnar upp för nya forskningsmöjligheter. På Lunds universitet använder man pollenanalys för att lära sig mer om matvanorna hos humlor.

Gaming Räddabarnen

Rädda Barnen med AI

17 mar 2021 digit

Rädda Barnen ska med hjälp av AI kunna upptäcka, kontakta och ge stöd till barn som utsätts för näthat inom gamingvärlden. AI:n liknas vid en digital fältassistent som alltid är online och tillgänglig dygnet när barn och unga behöver det. 

Uppsala Rpa

Regionen RPA-spårar corona

8 mar 2021 digit

Region Uppsala använder sig av RPA i arbetet med smittspårning. Det är en lösning som sparar tid, både för medborgare och medarbetare.

Barn Ai Facebook

Facebook lär av bebis

8 mar 2021 digit

Facebook har tagit fram en AI som lär sig på ett liknande sätt som små barn. Enligt bolaget ska lösningen användas för att moderera innehåll på plattformen och kunna främja opartiskhet.