säkerhet

Säkerhet är ett av de mest centrala områdena inom it. Utan en säker it-infrastruktur riskerar all data ett bolag eller en verksamhet eller organisation äger att hamna i fel händer.

Läs mer Dölj

tiotal personer med paraply väntar vid ett övergångsställe på en förbipasserande bil.jpg

Foto: Adobestock

Säkerhet inom it innefattar allt från brandväggar till intranät till vd-mejl där förövaren försöker komma åt ett företags tillgångar genom rent lurendrejeri.

Ransomware är en annan typ av attack som går ut på att ta sig in i en organisations it-system, kryptera datat, och sedan begära pengar för att tillgängliggöra det igen.

I takt med att allt mer teknik blir uppkopplad mot internet, ökar också risken för en attack och it-bolag arbetar intensivt för att komma på nya och smartare säkerhetslösningar.

Här samlar Voister alla artiklar som rör säkerhet.

Folk På Kontor

Svenska företag världens näst mest cyberförsäkrade

23 maj 2022 säkerhet

Svenska företag är bland de mest försäkrade mot cyberbrott. Här har 91 procent av företagen en försäkring mot cyberangrepp, endast i Chile är andelen högre: 94 procent.

Ruttet Äpple

50 procent oförberedda på attacker – insiderhot största oron

19 maj 2022 säkerhet

48 procent av CISO:er känner att deras organisation riskerar att drabbas av en cyberattack det kommande året. Samtidigt upplever 50 procent att deras organisation inte är förberedd på att hantera en attack. Högst oro finns för angrepp som kommer inifrån verksamheten, visar en ny rapport.

Eu Flagga Och Ansiktsigenkänning

Nya riktlinjer kring GDPR-sanktioner och ansiktsigenkänning

17 maj 2022 säkerhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit två nya riktlinjer. Den ena handlar om hur sanktionsavgifter ska beräknas enligt GDPR, och den andra handlar om hur polis och andra brottsbekämpande myndigheter får använda ansiktsigenkänning.

Burkmat Framför En Gul Bakgrund

Så vill MSB stärka Sveriges civila försvar

17 maj 2022 säkerhet

MSB har skickat in förslag på åtgärder som ska stärka det civila försvaret till regeringen. Några av dessa är investeringar i reservkraft, drivmedelsförsörjning och sensorer vilket ska kunna upptäcka försök till intrång i Sveriges kritiska infrastruktur.

Mer läsning

Stäng