Voister Debatt

Markusselin Puff

"Därför måste riksdagen införa ett data- och digitaliseringsutskott"

3 okt 2023 debatt

DEBATT. Riksdagens trafikutskott har idag ansvar för det ständigt växande området it. Detta håller inte. Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen i ett land som har målet att vara världsbäst på digitalisering. För att ta ett helhetsgrepp om AI, internet och digitalisering måste Sveriges riksdag nu upprätta ett data- och digitaliseringsutskott. En motion om detta är inlämnad till riksdagen. Det skriver Markus Selin (S) på Voister Debatt. 

Ett samarbete med HPE

Bäckrud Puff

Så gör Aruba dig redo för den uppkopplade framtiden

28 sep 2023 native

Under Aruba Atmosphere pratar Marcus Bäckrud, Sverigechef på HPE Aruba Networking, om nya behov i en alltmer digitaliserad värld. För att hjälpa verksamheter att möta framtiden fokuserar bolaget bland annat på appmodernisering, stärkt säkerhet och ett plattformstänk.

Region Västerbotten

Hög digitaliseringsvilja men låg kunskap bland Västerbottens småföretag

26 sep 2023 region

Region Västerbotten har genomfört en kartläggning om viljan och mognadsgraden inom digitalisering hos regionens mikro- och små landsbygdsföretag. Kartläggningen visar att majoriteten har en nyfikenhet och en vilja att digitaliseras, men att brist på tid och kompetens hindrar utvecklingen.

Äldre Man Och Kvinna Tittar På En Smart Högtalare; Maria Nillson, Linnéuniversitetet; Forskning, Vård, Omsorg, Digit, Teknik Sq

Omsorgsforskaren: "Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs"

29 sep 2023 omsorg

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer inkluderande och tekniken mer målgruppsanpassad. Det menar vård- och omsorgsforskaren Maria Nilsson.  

Syrier På Flykt Till Europa; Blankett Om Svenskt Medborgarskap Från Migrationsverket; Laholm, Kommun, Miniwebb, App Sq

Laholms nya miniwebb för ökad integration

20 sep 2023 digit

Välkomsten Laholm. Så heter den miniwebb som kommunen under hösten ska sätta igång att utveckla, för att underlätta etableringen för nyanlända i kommunen. Förhoppningen är att såväl respektive individ som civilsamhället, kommunen och berörda myndigheter får en bättre insyn i etableringsprocessen.

Voister Debatt

Voister Debatt; Euflagga Och Mobil; Karl Emil Nikka; Chat Control (1)

"EU bedriver skattefinansierad desinformationskampanj för Chat Control 2.0"

21 sep 2023 Debatt

DEBATT. Just nu sprider EU ett sponsrat inlägg på X (Twitter) med felaktig information om folkets stöd för EU-kommissionens massövervakningsförslag Chat Control 2.0. Det är anmärkningsvärt att EU underminerar sin egen trovärdighet och sprider desinformation för skattepengar. Det skriver Karl Emil Nikka på Voister Debatt. 

Mer läsning

Stäng