Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Krav på AI-center

Sverige Flagga

AI är en förutsättning för framtidens välfärd. För att lyckas krävs kraftiga satsningar omgående, en ökad investeringsjämvikt mellan offentlig sektor och privata aktörer samt ett nationellt AI-centrum. Det menar Patrick Eckemo på Digg. 

Sverige är för litet för att jobba på olika sätt. Därför måste vi satsa på ett nationellt AI-center där olika aktörer kan satsa och samarbeta ihop. Om vi väntar kommer vi att hamna efter andra länder som just nu investerar hårt i AI, säger Patrick Eckemo, senior rådgivare på Digg. 

Under AI Summit 2020 pratade Patrick Eckemo om hur AI är en förutsättning för framtidens välfärd. Med utgångspunkt i de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030 påtalade han vikten av innovation och handlingskraft nu, inte senare.

Samtliga av de 17 målen kräver innovation, och en stor del av dem kan lösas med hjälp av AI. Vår förmåga att möta utmaningarna är avgörande för vår framtid som konkurrenskraftig kunskapsnation, för vårt näringsliv och för vår välfärd.

Patrick Eckemo menar även att det finns en stor potential i att exportera paketerade lösningar på de här välfärdsutmaningarna, just därför att de är globala. Samma sak gäller en hållbar omställning.

Upp till 50 procent av alla arbetsuppgifter kommer att automatiseras de närmsta 20 åren. Att kunna hantera den samhällsförändringen kommer att vara avgörande för alla länder. Vi i Sverige har en bra omställningsförmåga, och det skulle vi kunna paketera och exportera.

Spara 140 miljarder

Enligt Diggs beräkningar kan man genom att införa AI spara in 140 miljarder kronor årligen, endast inom offentlig förvaltning, Men dessa pengar kommer aldrig att dyka upp om inte Sverige satsar och investerar, vilket kräver ledarskap och proaktivitet, menar Patrick Eckemo.

Patrick Eckemo

Patrick Eckemo, senior rådgivare på Digg.

Om vi fortsätter som vi gör nu kommer vi på grund av de demografiska utmaningarna i landet behöva anställa 500 000 fler i välfärdssektorn till 2026, där 200 000 av dem är helt nya rekryteringar. Ett finansgap som beräknas till 90 miljarder.

Tänker vi istället digitala resurser får vi ett nytt, lägre normalläge. Men det innebär att vi på kort sikt måste investera och ha högre kostnader, för att sedan nå lägre utgifter framöver. Ju längre vi väntar med att satsa desto mer ökar kostnaderna, samtidigt som det tar längre tid att räkna hem investeringarna. Så det är viktigt att agera nu.

Mer jämvikt krävs

Ett problem i Sverige är att privata aktörer, exempelvis Wasp, Ericsson och Saab, satsar mycket mer pengar på AI än vad offentlig sektor gör. För att skapa förutsättningar att kunna nyttja AI tillsammans och stärka svensk konkurrenskraft krävs en ökad jämvikt mellan privata och publika investeringar, menar Patrick Eckemo.

Men många kommuner har inte rätt förutsättningar, de kan exempelvis ha en kompetensbrist, eller är inte förberedda på förtroende- och säkerhetsfrågor. Och finns det inte tillräckliga förutsättningar så hamnar idéerna på prototypkyrkogården. Där landar enligt Gartner över 90 procent av alla AI-tillämpningar.

Enligt Digg finns en lösning på många av problemen. Myndigheten vill samla alla aktörer i Sverige, exempelvis näringsliv, myndigheter, akademier och institutioner, forskningscenter och offentlig sektor i ett nationellt AI-center.

Det finns ett antal viktiga delar och förmågor i ekosystemet för AI, bland annat vad gäller data, teknik, utbildning, forskning, testbäddar och riktlinjer. Ingen enskild aktör kan tillhandahålla alla de här förmågorna. En liten kommun kanske inte kan ha någon av de här förmågorna, utan måste förlita sig på att det finns ett ekosystem man kan nyttja.

Därför vill vi se ett nationellt AI-center där vi fokuserar, samverkar och satsar tillsammans. Det är helt avgörande för att vi ska lyckas med AI. 

Diggs förslag för att öka gemensamma förmågan i offentlig förvaltning.

  1. tydligare styrning och ledning,
  2. ändamålsenlig rättsutveckling,
  3. bättre förutsättningar för kompetensförsörjning,
  4. gemensamt kompetens och leveransstöd,
  5. gemensam digital infrastruktur,
  6. data som strategisk resurs,
  7. ett ekosystem för samarbete och innovation. 

12 november 2020 Uppdaterad 13 november 2020 Reporter Fredrik Adolfsson digit Foto Adobestock

Rekommenderad läsning

Google Ai Woolaroo Översätter Objekt

Google räddar jiddisch och sicilianska

10 maj 2021 digit

Woolaroo är appen som ger dig översättning till tio språk som är på väg att försvinna. Du fotograferar ett objekt och får föremålet översatt, med hjälp av maskininlärning, till bland annat jiddisch, sicilianska och rapa nui.

Biljardbollar Upplagda I Trekant På Biljardbord

Digital fritidsgård med Vinnova

3 maj 2021 digit

Umeå satsar på en digital fritidsgård för kommunens unga. Tillsammans med startups, som ingår i det Vinnova-finansierade nätverket Ignite Public, hoppas kommunen på en plattform som ska utvecklas i samarbete med ungdomar och fritidsledare.

Spot Lkab

LKAB tar hjälp av Spot

29 apr 2021 digit

LKAB satsar på moln, AI och data, bland annat genom en AI-lösning som identifierar slaggbildning och robothunden Spot som ska trygga medarbetarnas säkerhet i gruvorna. Målet är ett smartare bolag och att vara koldioxidfritt 2045.

Massa Massa Människor Sedda Uppifrån

Hellre en AI

19 apr 2021 digit

Vi människor är mer benägna att lita på lösningar som föreslås från en algoritm än människor. Det gäller även när lösning är sämre.

Skog Träd Dell
video
Ett samarbete med Dell

AI-datorn av skogsplast

16 apr 2021 digit

I produktionen av Dells nya Latitude 5000-serie används för första gången bioplast från träd. Datorerna har även en inbyggd AI som optimerar sig efter ditt arbete vilket skapar snabbare funktioner samt bättre bandbredd och batteri. 

Sjukhuspersonal Springer I En Korridor Med Ryggen Mot Kameran

Microsoft AI-satsar

13 apr 2021 digit

Microsoft stärker sin roll inom sjukvården med köpet av AI-företaget Nuance. Förhoppningen är att bolagen kommer dra nytta av varandra i en allt mer AI-törstande sjukvårdssektor.

Amy Winehouse
video

AI-musik av 27-klubben

8 apr 2021 digit

För att uppmärksamma psykisk ohälsa har organisationen Over the bridge skapat ny musik med hjälp av AI som liknar den så kallade 27-klubbens musik, det vill säga artister som valde bort livet när de var 27 år.

Fin Skogstomt Utanför Ett Fönster

Örnsköldsvik flyttar hem

29 mar 2021 digit

För att alla medarbetare ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt ombesörjer Örnsköldsviks kommun att alla har den utrusning de behöver när de jobbar från hemmet. Det gäller allt ifrån skärm och tangentbord till arbetsstol, och allt levereras hem till de anställda.

Aruba Säkert Nätverk
video
Ett samarbete med HPE

Säkra näten med Aruba

26 mar 2021 digit

Aruba ESP ger ökad kontroll över alla uppkopplade enheter och användare. På så sätt kan transformationen med distansarbete, IoT och affärsnära analys förenklas för både företag och offentlig sektor.