Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Krav på AI-center

AI är en förutsättning för framtidens välfärd. För att lyckas krävs kraftiga satsningar omgående, en ökad investeringsjämvikt mellan offentlig sektor och privata aktörer samt ett nationellt AI-centrum. Det menar Patrick Eckemo på Digg. 

Text Fredrik Adolfsson Foto Adobestock 12 november 2020 digit

Sverige Flagga

Sverige är för litet för att jobba på olika sätt. Därför måste vi satsa på ett nationellt AI-center där olika aktörer kan satsa och samarbeta ihop. Om vi väntar kommer vi att hamna efter andra länder som just nu investerar hårt i AI, säger Patrick Eckemo, senior rådgivare på Digg. 

Under AI Summit 2020 pratade Patrick Eckemo om hur AI är en förutsättning för framtidens välfärd. Med utgångspunkt i de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030 påtalade han vikten av innovation och handlingskraft nu, inte senare.

Samtliga av de 17 målen kräver innovation, och en stor del av dem kan lösas med hjälp av AI. Vår förmåga att möta utmaningarna är avgörande för vår framtid som konkurrenskraftig kunskapsnation, för vårt näringsliv och för vår välfärd.

Patrick Eckemo menar även att det finns en stor potential i att exportera paketerade lösningar på de här välfärdsutmaningarna, just därför att de är globala. Samma sak gäller en hållbar omställning.

Upp till 50 procent av alla arbetsuppgifter kommer att automatiseras de närmsta 20 åren. Att kunna hantera den samhällsförändringen kommer att vara avgörande för alla länder. Vi i Sverige har en bra omställningsförmåga, och det skulle vi kunna paketera och exportera.

Spara 140 miljarder

Enligt Diggs beräkningar kan man genom att införa AI spara in 140 miljarder kronor årligen, endast inom offentlig förvaltning, Men dessa pengar kommer aldrig att dyka upp om inte Sverige satsar och investerar, vilket kräver ledarskap och proaktivitet, menar Patrick Eckemo.

Patrick Eckemo

Patrick Eckemo, senior rådgivare på Digg.

Om vi fortsätter som vi gör nu kommer vi på grund av de demografiska utmaningarna i landet behöva anställa 500 000 fler i välfärdssektorn till 2026, där 200 000 av dem är helt nya rekryteringar. Ett finansgap som beräknas till 90 miljarder.

Tänker vi istället digitala resurser får vi ett nytt, lägre normalläge. Men det innebär att vi på kort sikt måste investera och ha högre kostnader, för att sedan nå lägre utgifter framöver. Ju längre vi väntar med att satsa desto mer ökar kostnaderna, samtidigt som det tar längre tid att räkna hem investeringarna. Så det är viktigt att agera nu.

Mer jämvikt krävs

Ett problem i Sverige är att privata aktörer, exempelvis Wasp, Ericsson och Saab, satsar mycket mer pengar på AI än vad offentlig sektor gör. För att skapa förutsättningar att kunna nyttja AI tillsammans och stärka svensk konkurrenskraft krävs en ökad jämvikt mellan privata och publika investeringar, menar Patrick Eckemo.

Men många kommuner har inte rätt förutsättningar, de kan exempelvis ha en kompetensbrist, eller är inte förberedda på förtroende- och säkerhetsfrågor. Och finns det inte tillräckliga förutsättningar så hamnar idéerna på prototypkyrkogården. Där landar enligt Gartner över 90 procent av alla AI-tillämpningar.

Enligt Digg finns en lösning på många av problemen. Myndigheten vill samla alla aktörer i Sverige, exempelvis näringsliv, myndigheter, akademier och institutioner, forskningscenter och offentlig sektor i ett nationellt AI-center.

Det finns ett antal viktiga delar och förmågor i ekosystemet för AI, bland annat vad gäller data, teknik, utbildning, forskning, testbäddar och riktlinjer. Ingen enskild aktör kan tillhandahålla alla de här förmågorna. En liten kommun kanske inte kan ha någon av de här förmågorna, utan måste förlita sig på att det finns ett ekosystem man kan nyttja.

Därför vill vi se ett nationellt AI-center där vi fokuserar, samverkar och satsar tillsammans. Det är helt avgörande för att vi ska lyckas med AI. 

Diggs förslag för att öka gemensamma förmågan i offentlig förvaltning.

  1. tydligare styrning och ledning,
  2. ändamålsenlig rättsutveckling,
  3. bättre förutsättningar för kompetensförsörjning,
  4. gemensamt kompetens och leveransstöd,
  5. gemensam digital infrastruktur,
  6. data som strategisk resurs,
  7. ett ekosystem för samarbete och innovation. 

Rekommenderad läsning

stefan löfven 2.jpg

SKR satsar på AI

28 apr 2020 digit

Sverige ska bli bäst i världen på AI och för det krävs mer kunskap. Nu presenterar SKR, AI Innovation of Sweden, och Governo en utbildning som ska höja AI-kompetensen bland 800 politiker och chefer inom kommuner, regioner och myndigheter.

Krans Midsommar Sverige

Allt mer digg

2 jun 2020 digit

Svenska kommuner, regioner och myndigheter blir allt bättre på att ta vara på nyttan med digitalisering. Jämfört med förra årets mätning har den digitala mognaden i offentlig sektor ökat med 6 procent till 47 procent. Det visar årets Statusrapport från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation.

ledsen-barn-960640.jpg

AI för Norrtäljes orosanmälan

13 nov 2019 digit

I Norrtälje kommun ska AI bedöma socialtjänstens ärenden. På så sätt får socialarbetare hjälp att göra en snabbare, mer samlad och rättssäker bedömning. 

Två Gula Stövlar I Vatten

AI hittar läckor

9 sep 2020 digit

Stockholm anlitar en AI för att hålla koll på stadens vattenledningar. Med hjälp av AI-nätverket kan minst 70 procent av läckorna upptäckas i förväg. 

Sverige Flaggor Lite

Sajt med API:er

21 sep 2020 digit

Dataportal.se ska förbättra Sveriges förmåga att ta tillvara data som strategisk resurs. Via den nya sajten går det att söka, hitta och utforska data och inom kort även att söka API:er.

Tävlingscyklister Blurrig Bild För De Cyklar Fort
Ett samarbete mellan IBM och Voister

Full fart på IBM Think

1 okt 2020 digit

Den 7 oktober anordnas IBM Think Digital Summit Nordic. På agendan finns alltifrån hur Vasaloppet ställde om sin sommarvecka till hur det går för det förarlösa AI-fartyget Mayflower. Dessutom presenterar sig Vahid Zohali, IBM Sveriges nytillträdde vd.

Datainspektionen Folk På Stan

Nya Datainspektionen

2 okt 2020 digit

Vid årsskiftet byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Förändringen beror delvis på införandet av EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Oresundsbron Dronare

Drönare granskar bron

18 sep 2020 digit

Nu granskas pelare, pyloner och annan betong på Öresundsbron av drönare. Tidigare genomfördes motsvarande kontroll manuellt

Tårta 960640

IBM delas

9 okt 2020 digit

IBM delar upp verksamheten i företaget, där enheten för it-infrastrukturtjänster blir ett eget bolag i slutet av 2021. IBM kommer i sin tur öka fokuset på det öppna hybrida molnet och AI.