Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

SKL:s plan snart klar

Inom kort lämnas handlingsplanen för skolans digitalisering till regeringen. För att lyckas med det kommande arbetet krävs att skolans aktörer inte bara pekar på varandra utan tar ansvar och samarbetar.

Text Fredrik Adolfsson Foto Adobestock 11 mars 2019 it i skolan

– Vi har jobbat med en bred samverkan med bland annat Skolverket och Utbildningsdepartementet. Just nu är vi i ett intensivt skede där vi har gjort nulägesanalys, sett behoven och föreslår initiativ kopplat till det. Nu måste också aktörer ta ansvar kring de här initiativen, säger Annika Agélii Genlott, forskare informatik Örebro universitet, projektansvarig nationella handlingsplanen på SKL och skolutvecklare Sollentuna kommun.

Vad har ni fått för reaktioner under arbetet?

– Det har varit väldigt positivt. Många vill bidra och aktivt underlätta för att nå målen, vilket ju är vad planen syftar till. Det ska vara ett av stöden för huvudmännen att nå målen i strategin, men det är ingen checklista över hur man ska göra. Däremot är det en handlingsplan som riktar sig mot nationella aktörer  eftersom de behöver driva vissa frågor så att huvudmännen kan uppfylla målen i strategin. 

– Det har också blivit tydligt hur komplext det är. Vi känner igen behovsbilden men att lösa den är en annan sak. Det har länge varit så att väldigt många känner till problembilden men ofta pekar på varandra, vilket vi måste komma förbi. Det har varit ett aktivt arbete att faktiskt lyfta fram aktörer som måste vara drivande och ha samordningsansvar så att saker börjar rulla. Det får inte blir ett moment 22 helt enkelt. 

Vad är nästa steg?

– Vi sitter med alla initiativen på bordet och bjuder in aktörerna till nya runda bords-samtal, vilket vi också startade arbetet med. Genom det vill vi knyta ihop jobbet. Blir det några kraftiga reaktioner så vill vi göra aktörerna varse om förändringarna i handlingsplanen innan de sätts i bruk.

– Samtidigt skriver vi ihop rapporten så att regeringen kan förstå vad vi har gjort, hur vi har gått tillväga, vad vi kommit fram till och vad vi föreslår för att möjliggöra beslut. 

Något mer du vill tillägga?

– Viktigt nu är att det stora engagemanget och samarbetet mellan alla aktörer inom skolväsendet fortsätter. Det kan handla om det egna och lokala ansvaret om man är huvudman, enskild eller kommunal, därför att i planen får man ytterligare stöd för det. Men också att man är aktiv i de nationella frågorna, att man stödjer det som man varit med och drivit fram.

– Strategin handlar inte om att trycka ner digitalisering i halsen på någon eller göra något man inte har koll på, utan den handlar lika mycket om att ta rätt kliv och vägval. Man behöver inte springa jättefort på allt utan precis tvärtom. Det är viktigt att tänka att strategin har vi för att vi ska vandra rätt i digitaliseringen.

Rekommenderad läsning

tjej står med hvuudet in i en griffeltavla med mattetal.jpg

SKL:s plan till regeringen

18 mar 2019 it i skolan

Idag har regeringen tagit emot SKL:s nationella handlingsplan för digitalisering av skolan. I rapporten finns totalt 18 konkreta initiativ som ska ta tillvara digitaliserings möjligheter.

elva bruna ägg och ett vitt i en kartong.jpg
video

Tolv sätt att bli smart

18 feb 2019 it i skolan

Allt från informationssäkerhet till omställningen till industri 4.0. Det är några av områdena där företag känner att de behöver förstärka sin kompetens. För att möta det behovet lanserar Rise tillsammans med Tillväxtverket tolv kurser riktad mot små och stora företag.

skolflicka-med-lunchbricka.jpg
video

Smartare skola med sensorer

10 jul 2019 it i skolan

Ofta har digitaliseringsprojekt i skolan fokuserat på effektivare administration. Nu tittar Rise på möjligheter, att via sensorer och IoT, hjälpa skolan att lösa sina kärnuppgifter och samtidigt bidra till ökad hållbarhet.

lars-lingman-skolverket-960640.jpg
video

Skolverkets tips inför nationella strategin

27 jan 2017 it i skolan

Den nya nationella strategin för digitalisering kommer att omfatta alla som jobbar i skolan. Lars Lingman, undervisningsråd skolans digitalisering på Skolverket, tipsar hur du kan förbereda dig och vad du ska tänka på.

skola-ungar-dator.jpg

Så utbildas källkritiker

24 jan 2018 it i skolan

Ungdomars förmåga att kritiskt granska text blir allt viktigare i en tid av aldrig sinande information. För lärarna innebär den nya verkligheten utmaningar men framför allt möjligheter visar två studier från Göteborgs universitet.

annika agelii genlott.jpg
video

Förändring som väcker rädsla

26 jan 2018 it i skolan

Starka känslor och upprop på Facebook var vardag för Annika Agélii Genlott när hon startade arbetet med att förändra skolan i Sollentuna. Lyssna, ge tid men alla måste med är några av hennes råd.

fem-personer-i-samtal-pa-rad.jpg

SKL:s råd för skolan

1 nov 2018 it i skolan

Nu erbjuder SKL ytterligare ett digitalt rådslag där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering. Rådslaget mellan den 30 oktober och 12 november lyfter upp konkreta frågor om bland annat digital kompetens.

face trump22.jpg
video

Obligatorisk närvaro

25 jan 2019 it i skolan

Lärare, rektorer och andra som möter barn och elever i jobbet behöver vara på sociala medier. Inte minst för barnens bästa, men också för att ha koll. Det menar Niklas Myhr, professor i socaial medier, som just nu är anlitad av prins Albert i Monaco.

tom gunga i förgrunden med barn på gunga i bakgrunden.jpg
video

När lärare lär lärare

20 mar 2019 it i skolan

På Rydsskolan i Linköping coachar lärare varandra inom nya områden. Arbetssättet ger ny kunskap, bättre undervisning och ökat självförtroende. Att lärare lär lärare är en förutsättning för en relevant undervisning. Det menar Les Foltos, grundare och föreståndare av Peer-Ed.