Voister förklarar

Hur fungerar Containrar och Openshift och vad är nyttan?

Containrar Tätt Intill Och Ovanpå Varandra

Ett smart, snabbt och driftsäkert sätt att bygga sina applikationer och tjänster. Så kan containertekniken beskrivas. Voister förklarar hur de används och nyttan för it och verksamhet.

En container är som en digital arbetsplats för programvaruutveckling och fungerar inte helt olikt hur en verklig container fungerar, det vill säga en avgränsad box som kan fyllas med innehåll.

Vad är nyttan med containrar?

En stor vinst med att bygga en digital tjänst eller en app i en containermiljö är att hela bygget finns samlat på en och samma plats och går att flytta i sin helhet mellan olika miljöer, från till exempel ett lokalt datacenter till molnet, utan att prestandan eller funktionaliteten påverkas. Ungefär som att flytta en riktig container mellan olika platser, alltså.

Containertekniken har på så sätt varit revolutionerande genom att inte vara beroende av arkitekturen där den tillfälligtvis har sin hemvist.

En annan fördel är att det går mycket snabbare att gå från att bygga en tjänst, till att testa, och vidare sjösätta den. Medan en virtuell maskin, alltså en sorts digitaliserad hårdvara, tar flera minuter att starta upp innan de kan köra sina appar, kan en containermiljö startas upp på några sekunder.

Containrar går dessutom att koppla samman så att det blir möjligt bryta ned sina appar i mindre beståndsdelar, så kallade mikrotjänster, och dela upp dessa i olika containrar. På så sätt går det att köra sina lösningar snabbare, eftersom varje del får ett dedikerat utrymme. Men den kanske största vinsten är att de blir lättare att förvalta och administrera, och det blir betydligt enklare att göra förändringar i mikrotjänsterna om någon den behöver förändras eller bytas ut. 

Containrar passar i stort sett alla bolag och organisationer.

Vad är mikrotjänster?
En mikrotjänst är en liten, liten del av en applikation. Anledningen till att bryta ner sina appar i mikrotjänster från första början är för att det går snabbare att förändra dem och lättare att hantera dem, och för att det i slutändan inte krävs lika mycket kraft för att driva dem.

Vilka kan ha användning för containrar?
Containrar passar i stort sett alla bolag och organisationer som på ett eller annat sätt ägnar sig åt snabbrörlig digital tjänsteutveckling. Arbetssättet med containrar är något som både utvecklare och driftpersonal har nytta av, eftersom de förra får en bra plattform att testa och bygga sina mikrotjänster, och de senare får en överblick över vad som händer i it-miljön oavset hur den är uppbyggd. På så sätt jackar tekniken in bra i arbetsmetoden devops, där idéen är att just utvecklare och driftpersonal ska komma närmare varandra för att påskynda och säkra utvecklingen av digitala produkter.

Hur hanteras containrar?
Ett fåtal containrar går att sköta manuellt, men ofta växer de i antal och då är det smidigare att hantera dem via en metod som kallas för orkestrering. Orkestrering innebär att automatiserade arbetsflöden skapas och det är ett smart sätt att hantera arbetsbelastningar. För det behövs en container-motor, som till exempel Docker, CRI-O, RKT eller LXC tillsammans med en orkestrator där Googles lösning Kubernetes är den absolut vanligaste. Både cointainer-motorn och orkestrator är centrala delar i den lite mer övergripande och automatiserade lösningen Openshift från Red Hat.

Vad är Red Hat Openshift?
Red Hat Openshift är en lösning som håller koll på containrar och numera också virtuella maskiner och fungerar som en sorts operationscentral där användaren hanterar alla sina tjänster oavsett var i it-miljön de befinner sig.

Vad är skillnad på en containermiljö och en virtuell miljö?
En virtuell miljö tillåter dig att köra flera av varandra oberoende operativsystem på en hårdvara, med hjälp av en så kallad hypervisor. Vinsten med detta är att kunna köra olika typer av appar och tjänster på en och samma hårdvara, som annars hade varit omöjligt. Med containrar, däremot, behövs inte ens de olika operativsystemen utan så länge du delar upp ditt arbete i containrar går det utmärkt att använda samma operativsystem som grund.

16 oktober 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerVoister förklararFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng