Därför kör Piteås socialtjänst VR-utbildning i förflyttningsteknik

Linda Nyström Socialtjänsten

Linda Nyström från Socialtjänsten i Piteå. Foto: Piteå kommun.

Socialtjänsten i Piteå kommun har infört obligatorisk VR-utbildning i förflyttningsteknik. Tekniken ska generera en säkrare arbetsmiljö för personal, snällare förflyttningar för brukare, och göra att utbildningen kan ske mer frekvent.

Utbildning i förflyttningsteknik, det vill säga hur man exempelvis hjälper en person att ändra läge från liggande till sittande, är obligatorisk för alla personer som verkar inom vård och omsorg. Tidigare har denna utbildning ägt rum fysiskt med två instruktörer, men i och med att det finns cirka 1 300 vård- och omsorgsanställda i Piteå kommun har det varit svårt att få alla att hinna gå utbildningen.  

 Tidigare har anställda fått gå utbildningen för sällan, ungefär var femte år. Detta är en för lång tid för att personalen ska bibehålla tillräckliga kunskaper. Det är här som VR kommer in. Med hjälp av tekniken kan utbildningen ges oftare, och på ett mindre personalkrävande sätt, säger Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare socialtjänsten, Piteå kommun.

Piteå kommun har köpt in runt 40 stycken VR-glasögon. Alla vårdavdelningar har minst ett par glasögon var, och det finns även ett antal glasögon på gruppboenden och för personer som arbetar med personlig assistans. Tekniken är även tillgänglig för elever på Vård och omsorgsprogrammet på Strömbackaskolan i Piteå.  

Därtill har kommunen utbildat ett antal VR-ombud, som ska agera ambassadörer ute på avdelningarna. 

Det är viktigt att alla anställda blir trygga i tekniken. Om något inte fungerar, eller om programmet inte går igång, ska ombuden kunna bidra med tips och idéer.  

Flera vinster med VR

I VR-utbildningen finns elva olika lyftmoment, där några av dem är bäddning i säng, lyft med hjälp av sele, vändning i säng, och från liggande till sittande.  

Med hjälp av VR får du in den rätta känslan. Exempelvis är det viktigt att lyfta exakt samtidigt som din kollega om ni är två, och det kan du öva på med en avatar här. Detta är svårare att läsa sig till.

Vr Förflyttning

Såhär kan det se ut inne i VR-utbildningen. Foto: Piteå kommun

 Att göra rätt i förflyttningsmomentet handlar mycket om samarbete med din kollega, samt hur man står och hur man placerar sina axlar och höfter. Lär man sig inte detta korrekt är det väldigt lätt att få förslitningsskador i tidig ålder.   

Men tekniken ska inte endast underlätta för personalen, utan även brukarnas vardag ska bli enklare med hjälp av tekniken. 

 Tanken är ju att vårdtagarna ska känna att de blir förflyttade på ett tryggt, säkert sätt. Det är grunden till det hela.  

Finns det utvecklingsmöjligheter med tekniken? 

 Vi har som sagt köpt in 40 VR-glasögon, och planerar att köpa in 20 ytterligare. Det ska finnas möjligheter för alla anställda att träna ordentligt.  

 Sedan tror jag även att VR skulle kunna göra nytta inom bland annat brandutbildning. Ett scenario kan vara: Om det blir en brand och jag jobbar på ett boende, hur lyckas jag evakuera alla brukare? Hur känns det att vara inne i en brandmiljö? Hur mycket eller lite ser jag?  

VR borde även kunna vara behjälpligt vid medicin- och insulindelegering. Jag tror att vi med förflyttningsutbildningen bara har sett början på nyttorna med VR, avslutar Ewa Karlsson Sjölander.

15 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonVR

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng