SKR:s digitaliseringschef: ”Viktigaste Vitalis någonsin” 

Patrik Sundström, CDO, SKR.

Det räcker inte med en ”bekväm samverkan” mellan olika offentliga och privata aktörer för att vi ska förbättra vår välfärd. För att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter krävs konkreta partnerskap och mätbara mål. Det menar SKR:s CDO Patrik Sundström, och pekar på möjligheterna att öppna upp nya samarbeten under Vitalis i Göteborg.

– Årets Vitalis är det viktigaste någonsin. Tittar man på de utmaningar som hela välfärdssektorn står inför går det ganska snabbt att dra slutsatsen att vi inte kan fortsätta att arbeta som vi gör idag. Vi behöver ställa om och arbeta mycket smartare och individcentrerat, säger Patrik Sundström, CDO på SKR.

– Här på Vitalis hittar vi just de kommuner, regioner och privata utförare som tillsammans med alla företag ligger i utvecklingens framkant. Det är här vi ska vara för att inspireras och lära av andra för att sedan kunna gå hem och göra verkstad.

Vilket område tycker du är extra viktigt?

– Jag tänker att det är viktigt att peka på att digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten är ingen ensamsegling. Ensam är inte stark. Det här är ett område där vi alla behöver kroka arm, såväl stat, kommun, och region, som näringsliv och akademi; vi behöver skickliggöra varandra men samtidigt inte nöja oss med en sorts bekväm samverkan. Det måste handla om att ingå i konkreta partnerskap som gör oss gemensamt ansvariga för mätbara mål om hur vi tillsammans successivt kan flytta fram den digitala utvecklingen i både äldreomsorg och sjukvård över hela landet.

Om vi lyckas med det, vad kan vi hoppas på år 2025 då?

– Då kan Sverige faktiskt vara bäst i världen på att använda de här fantastiska möjligheterna med digitaliseringen, och på så sätt möjliggöra för alla oss invånare att vara stark i vår hälsa.

24 maj 2023Uppdaterad 11 april 2024Reporter Therese BengtnerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng