Kommuner får nytt AI-stöd från Vinnova och AI Sweden

Darja Isaksson Och Mora Centrum

Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova. Foto: Mostphotos, Vinnova

Vinnova och AI Sweden ska tillsammans genomföra en fyraårig kraftsamling där kommuner och civilsamhälle får hjälp i att förstå hur AI kan användas. Dessutom finns möjlighet att söka finansiering till konkreta projekt.

– Med hjälp av AI kan vi utveckla den gemensamma välfärden på nya sätt och effektivare tackla stora samhällsutmaningar. Det är centralt att Sveriges kommuner och civilsamhället är med på den resan, därför gör vi den här kraftsamlingen tillsammans med AI Sweden. Den är ett viktigt komplement till andra satsningar för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, säger Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova.

I initiativet Kraftsamling för kommuner och civilsamhälle kommer AI Sweden att stötta kommuner och organisationer på ett antal olika sätt. Bland annat kommer det att handla om utbildningar, att hitta lämpliga AI-användningsområden och skapa möjligheter för lärande och dialog.

– Att först förstå och sedan i praktiken dra nytta av möjligheterna med artificiell intelligens är utmaningar som inte är rimliga att landets alla kommuner ger sig i kast med var och en för sig. En central del blir därför att skapa en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Här finns stora synergieffekter att hämta hem, eftersom behoven hos en kommun ofta återkommer i många av landets övriga 289. Civilsamhället i sin tur består av många olika typer av organisationer men vi tror även här att det finns mycket gemensamma utmaningar att lära och dela erfarenheter av, säger Viktoria Josefsson, programledare på AI Sweden.

"Är man nyfiken ska man kontakta oss" 

För att nå bästa möjliga resultat vill AI Sweden nu se att så många kommuner och aktörer från civilsamhället som möjligt ansluter sig.

– Det avgörande är inte om man använder AI idag, det avgörande är om man är nyfiken på hur verksamheten kan utnyttja en helt ny verktygslåda. Är man det ska man kontakta oss, säger Viktoria Josefsson.

Vinnova ska även göra det möjligt att omsätta AI-idéer till praktik. Under tre perioder kommer det gå att söka medel för konkreta utvecklingsprojekt, och det kommer även finnas en utlysning skräddarsydd för att ta fram delbara resurser och lösningar.

20 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit, kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng