5G-robot rensar ogräs i Västerås

Robot, 5G, Lantbruk, En Maskgros; Roboten Ekobot

I ett projekt tillsammans med bland annat Rise, hjälper roboten Ekobot till att rensa ogräs i Västerås. Roboten är autonom och är uppkopplad till 5G-nätet.

– Autonoma fordon har påbörjat sitt intåg till jordbruket och därför är det mycket spännande att vara med i utvecklingen av Ekobot, säger Per-Anders Algerbo, senior projektledare på Rise.

AI och sensorer

Den autonoma roboten kör på en åker, identifierar och avlägsnar ogräs, bland annat med hjälp av kameror och AI som står för beslutsfattandet. Syftet är att minska mängden manuellt arbete för lantbrukaren, och också minska mängden kemiska ogräsmedel.

Ekobot är utrustad ett stort antal olika sorters sensorer och kameror som samlar in stora mängder data och som åker upp i molnet. Datan kan sedan analyseras och därefter återföras till robotar och lantbrukare för ännu smartare ogräsrensning.

Uppkopplad till 5G-nätet

Samtidigt som den är automonom kan den också fjärrstyras, vilket ställer höga krav på uppkopplingen. Därför är den även uppkopplad till 5G-nätet, som har låg svarstid och som snabbt kan hantera överföring av mycket data.

– Just pålitlig uppkoppling med tillräcklig kapacitet för kontinuerlig dataöverföring i realtid är viktigt för att fler jordbrukare ska kunna använda den här typen av lösningar på fältet. Därför känns det som helt rätt nästa steg att nu få koppla upp Ekobot mot ett riktigt 5G-nät, säger Per-Anders Algerbo.

Under sommaren har Ekobot arbetat på ett pilotprojekt vid Brunnby Gård i Västerås, där bland annat robotens uppkoppling till 5G-nätet undersökts.

Källa: Telia

29 juni 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Telia

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng