Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

AI gör Sverige klimatsmart

Träd 960640

AI kan hjälpa oss att möta klimatutmaningarna och genom forskning, en gemensam databank och övergripande samarbeten kan Sverige bli bäst på området. Det visar en ny rapport från bland annat AI Sweden och Rise. 

 Vår bedömning är att det finns en outnyttjad potential för Sverige för att accelerera ansvarsfull klimatinnovation med hjälp av AI, och att en sådan satsning skulle kunna ge Sverige täten internationellt, säger Victor Galaz på Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet.

Den ökande mängden tillgänglig social, ekonomisk och miljödata, kombinerat med utvecklingen hos sensorer och satelliter samt allt mer sofistikerade och prediktiva metoder baserade på AI, skapar nya möjligheter för samhällen att möta klimatutmaningen. Här finns stora chanser för Sverige att ta ledartröjan. Det skriver Rise, AI Sweden och Stockholms universitet i den nya rapporten AI i klimatets tjänst.

För att kartlägga forskningen som bedrivs kring AI och klimat gjorde rapportmakarna en genomgång av alla artiklar som redovisats på tre stora AI-konferenser, vilket ska ge en ökad inblick i vilka möjligheter och hinder som AI-forskare ser.

Hela 25 procent av alla artiklar fokuserar på AI-modeller som förutser väderförändringar och drygt 7 procent förutspår klimatförändringar. Här kan förbättrade väderprognoser bidra till minskade utsläpp av växthusgaser genom att göra exempelvis sol- och vindkraft mer effektivt. Det går även att få till en förbättrad planering av elkonsumtion- och produktion.

 AI har potentialen att stärka både Sveriges konkurrenskraft och vår gemensamma välfärd, och det är tydligt att även vårt klimat har mycket att vinna på att koppla på kraftfulla AI-lösningar. Arbetet inom AI och klimat behöver dra nytta av det AI-arbete som görs inom andra sektorer. Det finns en enorm potential i att samarbeta och driva innovation och tillämpad AI på tvären. Detta kommer vara särskilt relevant för klimatområdet eftersom det spänner över alla samhällssektorer, säger Daniel Gillblad på AI Sweden.

AI på glesare data

Vid genomgången såg man även att 16 procent av artiklarna handlade om applikationer för elnät, där AI bland annat nyttjas för att bättre förstå användarnas elkonsumtion, förutsäga framtida elanvändning och kartlägga befintlig utbyggnad av solceller och vindkraft utifrån satellitbilder.

6 procent av artiklarna kretsade kring AI-tillämpningar för övervakning eller skyddande av biologisk mångfald, där tekniken till exempel kan kvantifiera växters hälsa och kartlägga markområden. Men utmaningarna är många.

En av de mest omnämnda svårigheterna för att tillämpa AI på klimatutmaningen är bristen på högkvalitativa data. Det krävs stora mängder data för att driva inlärning i moderna AI-system. Inom AI-forskningen pågår det idag en viktig diskussion om möjliga metoder som kan utnyttja mindre och glesare datamängder.

En annan forskningsutmaning är att kunna utnyttja expertkunskaper och mer formella matematiska modeller som komplement till data, skriver rapportförfattarna.

Sex områden

Trots de många utmaningarna finns det stora möjligheter för Sverige att bli ett av de ledande innovationsländerna när det kommer till att möta klimatutmaningen med AI. För att det ska hända krävs dock initiativ på sex olika områden.

  1. Det behövs tydliga målsättningar och incitament från myndigheter och forskningsfinansiärer för utvecklingen av AI inom klimatområdet. Idag finns ingen sådan tydligt definierad innovationsstrategi. Om regeringen och myndigheter skapar en tydlig vision kan man agera som en enande kraft för det växande intresset för AI och klimatet.

  2. Det krävs mer forskning och tillämpningar. Ett gäng satsningar från stat och privata aktörer har gjorts för att öka AI-kompetens och konkurrenskraft, men dessa har inte tagit sig an klimatutmaningen. Om regeringen, myndigheter och privata aktörer ger klimatfrågan ökad prioritet finns det synergier att hitta med befintlig uppbyggnad av AI-kompetens och infrastruktur, vilket kan göra Sverige till ett föregångsland på området.

  3. Vi behöver se på AI som en del av en bredare teknikutveckling med internationella dimensioner. AI-utvecklingen är beroende av teknikutvecklingen inom andra områden, som täcker in alltifrån insamling och tillgänglighet av data till mjukvaru- och hårdvarukapacitet. En samlad förståelse för hela det teknologiska landskapet blir viktigt för att säkra synergier och innovationskapacitet.

  4. Dra nytta av redan gjorda investeringar. Det krävs en tydlig satsning som drar nytta av befintliga investeringar och kompetens i Sverige, där AI, klimat- och hållbarhetsexpertis kan samverka och driva fram innovation. En sådan arena saknas idag.

  5. Tillgängliggör exempel på konkreta och innovativa AI-tillämpningar och lärandeexempel. Om tillämpningar samlas i en databank som kontinuerligt uppdateras kan den bli ett verktyg för inspiration och lärande. Databanken blir ett komplement till andra samverkansarenor.

  6. Systematisera datainsamling och tillgängliggörande. Myndigheter bör bidra till att insamling av klimatrelaterad data från aktörer inom forskning, företag och myndigheter systematiseras och görs tillgängliga. En systematisering skulle göra det möjligt att se över tillgång, brister och detaljer kring data, behov och källor, och lägga grunden för framtidens AI-tillämpningar

En samlad förståelse för forskning inom både klimatet och AI blir viktigt i framtida satsningar för att säkra synergier och innovationskapacitet mellan sektorer. De flesta inom akademin jobbar idag på olika små öar men det finns egentligen ingen motsättning mellan att utveckla AI-lösningar och att utveckla AI-lösningar för klimatet, säger Sverker Janson på Rise.

24 februari 2021 Reporter Fredrik Adolfsson digit Foto Adobestock

Rekommenderad läsning

Skog Träd Dell
Ett samarbete med Dell

AI-datorn av skogsplast

16 apr 2021 digit

I produktionen av Dells nya Latitude 5000-serie används för första gången bioplast från träd. Datorerna har även en inbyggd AI som optimerar sig efter ditt arbete vilket skapar snabbare funktioner samt bättre bandbredd och batteri. 

Kvinnor Zoomtrott

Kvinnor mer videotrötta

16 apr 2021 digit

Kvinnor är mer trötta på videomöten än män, visar en stor studie. Nu vill forskarna se åtgärder från arbetsgivare som förebygger den så kallade zoomtröttheten.

Coopanställd Scannar Vara Med App

Coop scannar hållbarhet

15 apr 2021 digit

Nu kan du anpassa dina inköp utifrån hur hållbara de är direkt i butiken. Idag lanserar Coop hållbarhetsdeklaration för drygt 10 000 varor i sin app.

Robot Människa

Robot förstår våra rörelser

13 apr 2021 digit

Forskare vid KTH har utvecklat ny teknik som innebär att robotar förstår människors kroppsrörelser. Tekniken ska öka säkerheten på arbetsplatser och innebär bland annat att robotar kan arbeta nära människor på en produktionslina.

Sjukhuspersonal Springer I En Korridor Med Ryggen Mot Kameran

Microsoft AI-satsar

13 apr 2021 digit

Microsoft stärker sin roll inom sjukvården med köpet av AI-företaget Nuance. Förhoppningen är att bolagen kommer dra nytta av varandra i en allt mer AI-törstande sjukvårdssektor.

Amy Winehouse
video

AI-musik av 27-klubben

8 apr 2021 digit

För att uppmärksamma psykisk ohälsa har organisationen Over the bridge skapat ny musik med hjälp av AI som liknar den så kallade 27-klubbens musik, det vill säga artister som valde bort livet när de var 27 år.

Aruba Säkert Nätverk
Ett samarbete med HPE

Säkra näten med Aruba

26 mar 2021 digit

Aruba ESP ger ökad kontroll över alla uppkopplade enheter och användare. På så sätt kan transformationen med distansarbete, IoT och affärsnära analys förenklas för både företag och offentlig sektor. 

Motorsåg960640

Husqvarna delar verktyg

25 mar 2021 digit

Inför påsk rullas Grannboxen ut, en delningstjänst där grannar erbjuds att abonnera på ett fullt verktygsskåp. Nu söks villaägare i Stockholm, som kan tänka sig att testa det nya cirkulära konceptet.

En Dimmig Skog I Alsace I Frankrike

Sandvikens hållbaraste kontor

23 mar 2021 digit

Nya kontor på Sandbacka Science Park har fokus på hållbarhet och all utrusning, inklusive it och datorer, är återanvända produkter. De sex kontoren är avsedda för startups och småföretag och intresset har varit stort, långt innan inflyttning.