Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Oklart molnbesked

Anders Ygeman

Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister.

It-driftsutredningen vill se en ändring i Offentlighets- och sekretesslagen för att underlätta outsourcing och användande av molntjänster. Men ansvaret ska fortsatt ligga på myndigheterna själva. Det står klart efter att ett delbetänkande nu lämnats in till digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Förslaget ska nu analyseras och sedan skickas på remiss. Det är väldigt angeläget att klargöra lagstiftningen på området så att myndigheter och kommuner vet vilka regler som ska gälla framöver, säger Anders Ygeman.

It-driftsutredningen har lämnat in sitt delbetänkande kring rättsliga förutsättningar för utkontraktering av it-drift till privata leverantörer, bland annat vad gäller molntjänster. 

I det menar utredarna att myndigheter som outsourcar it-drift har lämnat ut dessa uppgifter till tjänsteleverantören, och att uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL, därmed är röjda då ett utlämnande är en form av röjande. Det gäller oavsett om datan är krypterad eller om någon annan teknisk säkerhetsåtgärd gör att leverantören inte kan ta del av uppgifterna.

Sekretessbrytande bestämmelse

Därför föreslår utredningen en lagändring i OSL för att göra det möjligt att lämna ut sekretesskyddade uppgifter till en extern it-driftleverantör. Det handlar om en sekretessbrytande bestämmelse som tar sikte på fall då uppgifter lämnas ut till företag eller tjänsteleverantör som har i uppdrag att endast utföra teknisk bearbetning eller lagring av uppgifterna som lämnats ut.

För myndigheter ska det säkerställa möjligheten att, utifrån ett offentlighets- och sekretessperspektiv, outsourca sin it-drift. Därmed kommer det vara upp till varje myndighet att bedöma om behovet av utkontraktering är större än hänsynen till sekretess. Ansvaret hamnar alltså fortsatt hos den enskilda myndigheten.

Liknande problem i många länder

Utredningen innehåller även en omvärldsanalys där många länder lyfter en liknande problematik med osäkerhet avseende de rättsliga förutsättningarna för outsourcing av it-drift. Enligt Anders Ygeman beror det på ett antal domar i EU-domstolen, exempelvis Schrems II-målet, där man kommit fram till att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.

EU-kommissionen har försökt lösa den här problematiken men utan att lyckas. Länder som vill vara framträdande på området måste se till att ha en lagstiftning som skyddar på ett bra sätt. Det är svårt att se en väg för utkontrakteringar innehållandes känsliga personuppgifter till tredje land, om det inte har samma personuppgiftsskydd som EU har.

Det kan vara bra att förtydliga att det är EU-domstolen som tagit fram den här domen, så man inte tror att det är svensk domstol som stoppar all kontraktering, säger Anders Ygeman. 

Statligt moln 

I utredningen undersöks även möjligheterna med en samordnad statlig it-drift, det vill säga ett statligt moln. Av Sveriges myndigheter säger sig 57 procent vara intresserade av ett sådant. Förutsättningarna för ett statligt moln kommer utredningen att återkomma till i sitt slutbetänkande 15 oktober 2021.

Vad gäller den föreslagna ändringen i Offentlighets- och Sekretesslagen, vill utredningen att den ska genomföras så att den kan börja gälla 1 januari 2022.

19 januari 2021 Reporter Fredrik Adolfsson digit Foto Wikimedia commons

Rekommenderad läsning

Adobestock 199083282
Ett samarbete med Netapp

Netapp säkrar molndatan

5 mar 2021 digit

Cloud Volumes Ontap gör molnresan enklare och säkrare. Med Netapps lösning går det att köra samma dataplattform som du gör lokalt, du kan skanna av din molndata efter GDPR-klassad information och genom bland annat komprimering kan kostnaderna för lagring i molnet minska. 

5 Män Med Olika Yrken

MS anpassar moln

1 mar 2021 digit

Microsoft lanserar fler molntjänster anpassade till olika branscher. Nya områden är bland annat bank och finans och industri.

Skatteverket

Skatteverkets molnstrategi

11 feb 2021 digit

Myndigheters närvaro i molnet är ett hett diskussionsämne, speciellt efter Schrems II-domen i somras. Men för Skatteverket är molnet en självklarhet, inte minst när det kommer till de europeiska cloudtjänsterna. Dessutom har myndigheten en molngrupp som löpande granskar vilka molntjänster som kan användas.

Hjärtan Molnet

Rekord för molnet

8 feb 2021 digit

Globala investeringar i molninfrastruktur växte med 32 procent under det fjärde kvartalet 2020. Marknaden omsatte 39,9 miljarder dollar under perioden, vilket är 10 miljarder mer än samma period 2019 och därmed den största ökningen någonsin. 

Oppen Data 960640

Guide för öppen data

28 jan 2021 digit

Nu lanserar Digg en komplett guide om öppen och delad data i offentlig förvaltning. Förhoppningen är att stödet ska underlätta att arbeta med öppen och datadriven information. 

Sverigekarta Färgad I Svenska Flaggan

Sveriges 5G-vinnare

20 jan 2021 digit

Auktionerna för de olika GHz-banden i 5G-näten är nu avslutad och det blir fyra aktörer som delar på det tilldelade utrymmet. Men fortfarande är Huaweis roll i utvecklingen av det svenska 5G-nätet oklar.

3D Bild På Person Som Tar Täten Av En Klunga Människor

Kommuner ikapp 2035

14 jan 2021 digit

Behovet av digital kompetens har fördubblats de senaste 15 åren inom offentlig sektor. Först 2035 spås myndigheter, regioner och kommuner att vara ikapp den privata sektorn.

Brev Postnord

Helst digital post

21 dec 2020 digit

Två av tre kommuner, närmare bestämt 188 stycken, skickar endast fysiska brev. Det trots att majoriteten av svenskarna helst vill få sina brev digitalt.

Kretskort Leab 960640
video
Ett samarbete med Microsoft

Leab kretsar kring Azure

4 dec 2020 digit

Leab går från att drifta sin it lokalt till att nu lägga det mesta i Microsoft Azure. Det ska förenkla det dagliga arbetet och ge ökad säkerhet och flexibilitet.