Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

70 000 saknas inom it

Brist It Kompetens

It och telekom stod för 60 procent av nya jobb under 2010 till 2016, men för att branschen ska fortsätta att driva utveckling krävs det 70 000 medarbetare, framförallt inom AI, datahantering och programmering. Det visar en ny rapport från IT&Telekomföretagen.

– Den digitala omställningen, som påskyndats ytterligare med anledning av coronakrisen, medför en kraftigt ökad efterfrågan på digitala lösningar såsom videomöten, molntjänster och e-handel. För att möta denna efterfrågan behövs det innovativa företag och kunniga medarbetare som utvecklar och underhåller digital infrastruktur och digitala tjänster, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen.

Bristen på kompetens har länge varit ett problem för it-branschen och pandemin har inte gjort utmaningarna mindre. Det visar rapporten IT-kompetensbristen, som är IT&Telekomföretagens fjärde kartläggning sedan 2012.

6 av 10 arbetstillfällen

Techsektorn har drygt 216 000 medarbetare fördelade på fyra delbranscher, och enligt rapporten behövs det ytterligare 70 000 inom fyra år. Här framgår också att branschen stod för 6 av 10 arbetstillfällen som skapades i Sverige under åren 2010-2016. Idag är bristen på kompetens det enskilt största hindret för fortsatt expansion.

– I tider av hög arbetslöshet, och då behovet av digitala tjänster och produkter är enormt, har vi alltså en sektor som skriker efter kompetens. Detta är något som regeringen måste hörsamma. Idag tackar företag inom techsektorn nej till uppdrag då de saknar tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Många jobbtillfällen går därmed också förlorade, säger Åsa Zetterberg.

Data science och AI

Rapporten presenterar bland annat en 10-i-topplista på kompetenser med störst tillväxt mätt i efterfrågan. I topp ligger data science och annan kompetens inom AI. Drygt 35 procent bedömer att efterfrågan kommer öka med mer än 15 procent under de närmaste åren, medan drygt 53 procent tror på en ökning mellan 5-15 procent om än från låga nivåer.

Spelutveckling och programmering ligger också på topp tre enligt efterfrågan. Det som kanske är mer förvånande är att efterfrågan på it-säkerhetsexperter ligger på plats nio på den här listan.

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Kartläggningen belyser också behovet av kompetenser inom specifika programspråk, andra digitala verktyg, och olika databastekniker. Precis som för tre år sedan hamnar svarsalternativet ”Generell programmeringskompetens oavsett språk” i topp på listan över efterfrågade programmeringskunskaper, och bekräftar att kompetensen som sådan är viktigare än specifika språk.

Krafttag för jämställdhet

Några av rekommendationerna i rapporten från 2017 har fått gehör, bland annat med olika satsningar inom yrkeshögskolan.

Årets rapport presenterar tio nödvändiga insatser för att ytterligare säkra behovet av digital kompetens. Några exempel på förslag är att:

  • Säkra att digitaliseringen genomsyrar kunskapsinnehållet i hela skolsystemet.
  • Kompetensutveckla lärare så de kan visa både tjejer och killar vägen in i den digitala framtiden.
  • Säkerställa att fler tech-studenter, tjejer såväl som killar, fullföljer sina utbildningar.
  • Ta gemensamma krafttag för ökad jämställdhet och mångfald inom techsektorn.

Krav på regeringen

It- och telekombranschen behöver fortsatt ta sitt ansvar, men fler behöver bidra för denna samhällsfråga. Därför bör regeringen ta taktpinnen för en offensiv och samlad kompetensagenda för framtidens arbetsmarknad.

– Ett första viktigt steg skulle vara att regeringen tog initiativ till att inrätta ett strategiskt högnivåforum som bevakar, koordinerar och agerar för att råda bot på bristen av digital spetskompetens, säger Åsa Zetterberg.

Lägesbeskrivningen i IT-kompetensbristen bygger bland annat på djupintervjuer med utvalda branschrepresentanter, och två enkätundersökningar med närmare 600 svar som genomförts precis i början av pandemin, och under senhösten.

Källa: IT&Telekomföretagen

Aktuella kompetenssatsningar

IT&Telekomföretagen stödjer en rad initiativ för att öka tillgången på kompetens och göra branschen mer jämställd. Här är några av dem.

Study Friday

Målet är att göra det möjligt för personer med examen som arbetar i techbranschen att fortbilda sig på dagtid. För att komma dit behöver dagens antagningssystem förändras med ett särskilt spår för dem som redan har examen, med finansiering till lärosäten som erbjuder fort- och vidareutbildning på dagtid.

Womentor

Womentor är ett årligt återkommande förändrings- och ledarutvecklingsprogram som ska främja kvinnligt it-ledarskap och lyfta fram kvinnliga förebilder inom och utanför branschen. Företagen som deltagit regelbundet har höjt andelen kvinnliga medarbetare från 25 till 35 procent.

Kompetensavdrag

Idag är företagens skatt på personalutbildning högre än på fysiska investeringar. Det har bidragit till att investeringar i utbildning har minskat. Därför föreslår arbetsgivarorganisationen Almega ett kompetensavdrag, som ska göra det möjligt för företag att få tillbaka upp till halva kostnaden när de köper utbildningar från externa leverantörer.  

21 december 2020 Reporter anne hammarskjöld digit Foto adobestock, Daniel Roos

Rekommenderad läsning

Trombia Robot
video

Robot städar huvudstadens gator

4 maj 2021 digit

Roboten Free städar gatorna i Helsingfors under kvällar och nätter. Free ingår i ett pilotprojekt och rör sig i upp till sex kilometer i timmen, och den ska varken kunna köra in i gående eller andra mötande föremål. 

Spot Lkab

LKAB tar hjälp av Spot

29 apr 2021 digit

LKAB satsar på moln, AI och data, bland annat genom en AI-lösning som identifierar slaggbildning och robothunden Spot som ska trygga medarbetarnas säkerhet i gruvorna. Målet är ett smartare bolag och att vara koldioxidfritt 2045.

Smart City
Ett samarbete med HPE

Edge till moln med HPE

22 apr 2021 digit

HPE Ezmeral kör, hanterar och säkrar appar och data från edge till molnet. I en hybrid, decentraliserad värld kan du fokusera på AI och innovation medan HPE, med datafabriker och containrar, gör grovjobbet i bakgrunden.

Massa Massa Människor Sedda Uppifrån

Hellre en AI

19 apr 2021 digit

Vi människor är mer benägna att lita på lösningar som föreslås från en algoritm än människor. Det gäller även när lösning är sämre.

Skog Träd Dell
Ett samarbete med Dell

AI-datorn av skogsplast

16 apr 2021 digit

I produktionen av Dells nya Latitude 5000-serie används för första gången bioplast från träd. Datorerna har även en inbyggd AI som optimerar sig efter ditt arbete vilket skapar snabbare funktioner samt bättre bandbredd och batteri. 

Halva Ansiktet På En Kvinna Med Ansiktsigenkänningspunkter

EU mot igenkänning

16 apr 2021 säkerhet

Förbjud AI som används för ansiktsigenkänning i övervakningssyfte och som manipulerar mänskliga beslut. Det föreslår EU i en ny proposition.

Robot Människa

Robot förstår våra rörelser

13 apr 2021 digit

Forskare vid KTH har utvecklat ny teknik som innebär att robotar förstår människors kroppsrörelser. Tekniken ska öka säkerheten på arbetsplatser och innebär bland annat att robotar kan arbeta nära människor på en produktionslina.

Sjukhuspersonal Springer I En Korridor Med Ryggen Mot Kameran

Microsoft AI-satsar

13 apr 2021 digit

Microsoft stärker sin roll inom sjukvården med köpet av AI-företaget Nuance. Förhoppningen är att bolagen kommer dra nytta av varandra i en allt mer AI-törstande sjukvårdssektor.

Vaccin Aiprotein

AI-protein som vaccin

9 apr 2021 digit

Nu är det möjligt att framställa nya, användbara proteiner med hjälp av AI. Det kan innebära snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av proteinbaserade läkemedel och vaccin.