Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Oklar visselblåsning

Visselblåsare

Trots lagkrav har många bolag och kommuner ännu inte förberett funktioner för visselblåsning. Den nya lagen träder i kraft om ett år och enligt en ny undersökning vill drygt hälften av de tillfrågade att anmälningar inte hanteras av arbetsgivaren utan av en tredje part, till exempel en advokatbyrå.

Enligt en undersökning genomförd av Yougov ansåg en majoritet av de tillfrågade att deras arbetsgivare inte har tillfredsställande interna rapporteringskanaler eller att de inte känner till om deras arbetsgivare har det.

– Vissa lösningar innebär att mottagaren av ärenden är anställd på företaget och alltså inte oberoende. Det är avgörande att ett visselblåsarärende aldrig når eller utreds av den som är föremål för anmälan. Därför är det viktigt att det är en extern part som gör den första bedömningen av inkomna ärenden, säger Alexandra Sandberg, på 2Secure.

Drygt hälften av de tillfrågade vill att visselblåsarärenden inte ska hanteras och utredas av arbetsgivaren, utan av en extern part, till exempel en advokatbyrå eller ett säkerhetsföretag, och av de som svarade i undersökningen var 5 procent oroliga för utfrysning eller andra repressalier och att man därför inte skulle våga slå larm.

Cirka hälften av de tillfrågade uppger att de skulle slå larm om de fick vetskap om allvarliga oegentligheter, men en tredjedel skulle endast larma om de var säkra på anonymitet.

– En effektiv visselblåsarkanal är avgörande för organisationers riskhanteringsarbete och för att stärka förtroendet för arbetsgivaren, säger Alexandra Sandberg, på 2Secure.

Den nya visselblåsarlagstiftningen träder i kraft den 1 december 2021 och bakgrunden är ett EU-direktiv som ställer krav på att företag med fler än 50 anställda eller kommuner med fler än 10 000 invånare ska inrätta interna rapporteringskanaler, det vill säga funktioner för visselblåsning. I direktivet finns även ett krav att utforma interna rutiner för hantering och återkoppling inom en viss tid. 

Källa: 2Secure

1 december 2020 Reporter Elisabeth Nore säkerhet Foto Adobestock

Läs mer om ämnet:

Senaste nytt

Fördel digital vård

22 april 2021

Nio av tio föredrar att träffa sjukvården på distans istället för fysiskt. Nu spår experter en ordentlig omstrukturering av vårdbranschen.  

Svenskt datacenter för Cisco

22 april 2021

Cisco slår upp dörrarna till ett nytt datacenter på en hemlig plats strax söder om Stockholm. Enligt bolaget kommer det att innebära säkrare och bättre prestanda för kunderna.  

Huawei utanför topp 5

21 april 2021

Mobilförsäljningen landade på 340 miljoner enheter under årets första kvartal, vilket är en 24-procentig ökning gentemot Q1 2020. Huawei är borta från topp fem, men en stor del av ökningen kommer ändå från Kina och tre kraftigt växande leverantörer.

Först med blockkedje-öl

21 april 2021

Snart lanseras Helt Spårat, som är Sveriges första blockkedje-öl. Syftet är att kunna dokumentera och följa ölets alla processer, från att maltkornet sås till att ölet tappas upp på flaska.

Stressade videoögon

20 april 2021

Vi spenderar alltmer tid vid våra skärmar och inte minst nu under pandemin, vilket också märks för våra ögon. Ett sätt att undvika försämrad ögon- och synhälsa kan vara att ta en del möten på telefon istället för video.

Pandemieffekt för blockkedja

20 april 2021

De globala investeringarna i blockkedjeteknik kommer att landa på 6,6 miljarder dollar i år, vilket är en ökning på över 50 procent jämfört med 2020. Den ökade efterfrågan är bland annat en effekt av pandemin och kravet på säkra leveranskedjor.