Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Stort gdpr-missnöje

Folk Pa Stan 960640

Datainspektionen tar årligen emot 3 000 klagomål om hantering av personuppgifter, vilket är en kraftig ökning. Av klagomålen avser 25 procent brister i medborgarnas rättigheter, till exempel att få registerutdrag och att personuppgifter raderas.

– Ökningen tyder på att medborgarnas medvetenhet om och förväntan på att personuppgifter ska hanteras på ett korrekt sätt har ökat, säger Christina Torell, analytiker på Datainspektionen.

Sedan gdpr infördes i maj 2018 har i snitt 3 000 klagomål per år kommit in rörande personuppgiftshantering. Innan förordningen började gälla var antalet 500. Datainspektionen har nu publicerat en rapport baserat på 250 slumpmässigt utvalda klagomål som myndigheten tagit emot mellan maj 2019 och maj 2020.

En fjärdedel avser medborgarrättigheter som gdpr ger, där det vanligaste klagomålet rör rätten till radering. Det handlar ofta om att personuppgifter inte raderats, trots att det begärts. Näst vanligast är rätten till registerutdrag, där ett vanligt klagomål är att man begärt skriftlig information om vilka personuppgifter som en verksamhet hanterar, men att man inte tagit emot något sådant. 

– Det här är viktiga rättigheter som syftar till att ge medborgarna större kontroll över hur deras personuppgifter hanteras. Mängden klagomål indikerar att företag och andra organisationer måste bli bättre på att leva upp till dessa rättigheter.

Okrypterade mejl

Över 10 procent av klagomålen handlar om att medborgare känner en bristande säkerhet i hanteringen av personuppgifter, exempelvis att känsliga personuppgifter mejlas okrypterat.

– Det är viktigt att informera alla medarbetare i organisationen om verksamhetens regler och rutiner för hur personuppgifter ska hanteras och att se till att rutinerna hålls levande, säger Christina Torell. 

Rapporten är en del av en rapportserie från Datainspektionen, som syftar till att beskriva mönster och iakttagelser från inflödet till myndigheten. Tanken är att det kan ge ett underlag till både privata och offentliga verksamheter i hur de kan utveckla sitt dataskyddsarbete.

Mer siffror från rapporten

  • En fjärdedel av klagomålen riktas mot personsöktjänster, det vill säga hemsidor med utgivningsbevis. Då sajterna innehar utgivningsbevis har de även grundlagsskydd och är undantagna från reglerna i GDPR. Men medborgare upplever sajternas publiceringar av personuppgifter och levnadsförhållanden som kränkande.
  • Ungefär 70 procent av klagomålen riktar sig mot privat sektor. Förutom personsöksajter riktas dem även mot företag inom detaljhandeln, tjänstesektorn, onlinetjänster, sociala medier samt bank-, finans-, och försäkringsverksamhet.

 Källa: Datainspektionen

20 oktober 2020 Reporter Fredrik Adolfsson säkerhet Foto Adobestock

Senaste nytt

Cyberattacker som service

5 mars 2021

Två av tre ransomware-attacker utförs av cyberkriminella som inte har utvecklat den skadliga koden själva, utan har köpt tjänsten via till exempel dark web. Det visar en rapport som går igenom cyberattacker 2020.

Färre kakor i Chrome

5 mars 2021

Google fasar nu ut tredjepartskakorna i Chrome som ett steg i att bli mer måna om användarnas personliga integritet. Samtidigt är det oklart vad det kommer innebära för alla som gör reklam via Google Ads.  

Livetracka Postnord

4 mars 2021

Nu går det i 37 svenska städer att följa sina e-handlade paket på karta i realtid. Funktionen finns både på postnord.se och i deras app, och ska snart täcka in nästan hela landet. 

Covidpass med blockkedja

4 mars 2021

Delstaten New York har börjat testa en app baserad på blockkedjeteknik som påvisar ifall personer har tagit vaccin mot covid-19 eller mottagit ett negativt provresultat. Appen ska snabba på öppnandet av samhället. 

Ny look i Outlook

4 mars 2021

Outlook får ett nytt utseende som ska göra det lättare att organisera och planera. Dessutom kommer en ny automatiserad mötesbokare.

Nya språk för Webex

3 mars 2021

Cisco inför ett utökat språkstöd i Webex. Det innebär översättning i realtid för drygt 100 språk, bland annat svenska och övriga nordiska språk.