Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

voister trend 2020

En smartare it-nyhetssajt

Lantmäteriets satsningar

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att ta fram exempel på lyckade AI-satsningar för att skapa ett förtroende för tekniken. Samtidigt framkommer det i undersökningen Voister Trend att myndigheten är en av få som på allvar försöker använda blockkedjeteknik. Ladda ned Voister Trend och ta del av hela undersökningen. 

Text anne hammarskjöld Foto adobestock 12 oktober 2020 digit

Husnyckel Mot Gul Bakgrund

Läs Voister Trend 2020 och ta del av hur it-branschen har agerat under pandemin, de största utmaningarna och vilken teknik som är i fokus. 

– Att Sverige har en ganska tillbakalutad inställning till blockkedjor beror bland annat på att vi har en bra infrastruktur, hög grad av digitalisering som fungerar väl och ett grundmurat förtroende för offentlig verksamhet. Vi har så att säga inte behövt öka den förtroendenivån till skillnad från många andra länder, säger Mats Snäll, innovationschef på Lantmäteriet.

Jumbo igen

För andra året i rad kommer blockkedjor på jumboplatsen i Voister Trend när Sveriges it-ledare ska ange vilka tekniker som är intressanta för deras verksamhet.

Under de kommande tre till fem åren bedömer jag att tekniken kommer på bred front inom övriga EU.

– Det finns både en utbredd osäkerhet kring affärsmodeller och governance för distribuerad teknik och fortfarande en hel del kunskapsproblem om blockkedjeteknikens möjligheter. Det är ett par tunga skäl till varför många organisationer väljer att inte implementera blockkedjor.

Det är en situation som kan komma att förändras. Lantmäteriet var tidigt med att prova på tekniken och har representanter i Sveriges deltagande i European Blockchain Partnership, ett initiativ med 26 EU-länder och Norge.

– Under de kommande tre till fem åren bedömer jag att tekniken kommer på bred front inom övriga EU och vi ser redan utveckling på områden som digitala id-lösningar, betyg, och examensbevis som bygger på blockkedjeteknik. Det finns mycket driv kring det här i EU som kommer påverka oss i Sverige.

Miljoner sidor

Om många är tveksamma till blockkedjor är desto fler intresserade av möjligheterna med AI och machine learning. Mats Snäll framhåller några satsningar som är i startgroparna.

Inom ramen för Smartare samhällsbyggnadsprocess leder och samordningar Lantmäteriet regeringens uppdrag att digitalisera äldre detaljplaner. Målet är att förenkla hanteringen av bland annat bygglov och detaljplaner för ökat bostadsbyggande.

– Inom fastighetsbildningen behöver man säkra kunskap och åtkomst till de e-arkiv som omfattar miljontals skannade bilder av akter från lång tid tillbaka, en del flera hundra år tillbaka i tiden. Utvecklingen inom ML gör det möjligt att läsa och tolka både maskin- och handskriven text samt handritade kartor.

– Sedan vi gjorde en proof of concept för några år sedan har det hänt jättemycket. Vi har precis avslutat en RFI, request for information, där tjugotalet leverantörer presenterat möjliga lösningar att digitalisera och automatisera arkivutredningsprocesser.

Lita på AI

Lantmäteriet har också ett regeringsuppdrag tillsammans med DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, för att förbättra förutsättningarna för automatisering i offentlig sektor med bland annat AI.

Snäll Proffe

Mats Snäll, innovationschef på Lantmäteriet.

Uppdraget vilar på idén att skapa ett koncept som förvaltar eller till och med ökar förtroendet för automatisering som sker med AI.

– I uppdraget har vi kontakter och diskussioner med forskare och leverantörer om möjligheterna. Idén är att skapa en förtroendemodell som redovisar hur AI fått förmågan att utföra åtgärder och förstärka beslut inom ramen för myndighetsprocesser.

– Denna förtroendemodell är bland annat tänkt att omfatta en blockkedjekomponent för transparent och säker loggning. Man kan likna det vid en Svanenmärkning av offentlig AI.

Hur har pandemin påverkat Lantmäteriet?

– Ur ett ledningsperspektiv har den såklart påverkat oss jättemycket, som en ständigt närvarande faktor att ta hänsyn till. Men verksamheten har påverkats ganska lite trots att de flesta av våra 2 200 medarbetare har arbetat utanför kontoren. Vi är en digitalt mogen organisation och vana att jobba digitalt och på distans, säger Mats Snäll.

 

Rekommenderad läsning

Kvinna Med Kundvagn I Butik

Coops digitala plan

18 jan 2021 digit

Coop satsar stort på att bli en dagligvaruhandel i framkant med smarta tekniker både online och i butik. Några av lösningarna är Scan and Pay, neurala nätverk och en onlinebutik som vet vad just du behöver.

Munskydd Ansiktsigenkänning

Igenkänning som funkar

11 jan 2021 digit

Munskydd har blivit mer regel än undantag och i takt med att allt fler skyddar sig, så har det uppstått utmaningar för ansiktsigenkänning. Men nu finns det en coronanpassad AI som kan känna igen ansikten, även när munnen och näsan är täckta.

Celler 960640

ML läser virus

22 dec 2020 digit

Fysiker vid Göteborgs universitet har tagit fram en programvara som mäter krafter som verkar på mikroskopiska partiklar. Utvecklingen kan vara viktig för att förstå partiklarnas struktur och funktion.

Brist It Kompetens

70 000 saknas inom it

21 dec 2020 digit

It och telekom stod för 60 procent av nya jobb under 2010 till 2016, men för att branschen ska fortsätta att driva utveckling krävs det 70 000 medarbetare, framförallt inom AI, datahantering och programmering. Det visar en ny rapport från IT&Telekomföretagen.

Mustasch 960640

AI mot cancer

8 dec 2020 digit

Lunds universitet undersöker om AI kan hjälpa till att diagnostisera prostatacancer. En sådan lösning skulle vara till stor hjälp, inte minst eftersom det råder brist på patologer, men det finns fortfarande utmaningar kvar att lösa. 

Kaffe Videomöte

Videomöte med doft

7 dec 2020 digit

Framöver ska mötesdeltagare i Zoom kunna känna lukten av kaffe och skaka händer med varandra. Via AI och VR ska ett virtuellt möte bli alltmer likt ett fysiskt. 

Ai Svenskar Rapport

AI-positiva svenskar

2 dec 2020 digit

Majoriteten av svenskarna är positiva till att polisen använder ansiktsigenkänning, samtidigt är det största orosmolnet med AI bristen på personlig integritet. Det visar rapporten Svenska folket och AI.

Glas Öl

App hittar solen

2 dec 2020 digit

Nu blir det lätt att hitta uteserveringen eller parken med extra många soltimmar. En ny app visar om platser ligger i skugga eller har solljus när solen står i olika lägen. 

Apple 1

Apple och framtiden

24 nov 2020 digit

Steve Wozniak, medgrundare av Apple, misstror datorer som är för stora för att kasta ut genom ett fönster och menar att dagens stängda teknik förhindrar innovationer. Det och mycket annat hann Apple-legendaren säga i sitt keynotepass under Internetdagarna.