vmware

VMware är ett bolag inom Dell Technologies-koncernen. Bolagets främsta fokus ligger på virtualisering och molntjänster.

Läs mer

datacenter i en böjd gång.jpg

Foto: Adobestock

VMware:s huvudsakliga verksamhet är att erbjuda virtualisering i befintliga operativsystem, vilket förenklat innebär att man skapar virtualiserade produkter eller maskiner, på vilka sedan nya operativsystem kan installeras.

VMware erbjuder också virtualisering direkt på hårdvaran med en så kallad hypervisor, som gör det lättare att fördela resurserna i ett datacenter och som kontrollerar de virtuella maskinerna. En följd blir att kraften i hårdvaran utnyttjas bättre.

Här kan du läsa artiklar om VMware och deras produkter.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng