studio voister

Studio Voister är programmet som tar upp nyttan med nya tekniska och digitala lösningar. Avsnitten är oberoende av varandra och görs i samarbete med ett it-bolag eller annan partner.

Läs mer

Kron, Petra, Tim; Studio Voister

Studio Voister belyser samhällsutmaningar, lyfter tekniska lösningar, och söker påvisa nyttor som digitalisering kan bidra till. Varje avsnitt gör i ett samarbete med en it-leverantör i branschen, och produceras och publiceras av Voister-redaktionen.

Studio Voister sprids sedan med hjälp av kampanjer och annan exponering, och medföljer gör också en one-pager med kontaktuppgifter och sammanfattad information för den som vill veta mer.

Är du och ditt bolag nyfikna på hur ni kan lyfta just era lösningar i Studio Voister? Kontakta gärna redaktionen på nyheter@voister.se

Relaterade områden

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng