Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

skr

SKR, föredetta SKL, är en arbetsgivar-, intresse- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 regioner som tillsammans är arbetsgivare för mer än en miljon människor. Den övergripande uppgiften är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. 

Läs mer Dölj

gammal-dam-far-hjalp-med-medicinering.jpg

Foto: Adobestock

SKR ska fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning som erbjuder service och professionell rådgivning inom alla frågor som kommuner och regioner driver och omfattas av. SKR erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

SKR:s ambition är att belysa viktiga omvärldsförändringar för att påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för medlemmarna och i förlängningen allmänheten. Genom intressebevakning arbetar organisationen för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

Sveriges Kommuner och Regioner, då Sveriges Kommuner och Landsting, bildades i mars 2007 ur organisationerna Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Sedan 2019 är Anders Knape ordförande.

Bland organisationens fokusområden märks:

Jämställdhet

I januari 2018 ingick SKR och regeringen en treårig överenskommelse med fokus på jämställd hälsa och kvinnofrid. Under 2018 omfattar överenskommelsen 20 miljoner kronor. Av dessa går 15 miljoner till stöd för kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting, bland annat till de regionala stödstrukturerna för utveckling av kommunernas socialtjänst.

Skola

SKR arbetar för att elevernas resultat i skolan ska förbättras. Skickliga lärare, god arbetsmiljö och bra ledarskap är avgörande. SKR stöder också kommunerna i arbetet med förskola och fritids.

Vård

SKR arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vårdens digitalisering och patientens väg genom vården är centrala utvecklingsområden för SKR.

 

Mer läsning

Guldtrappan Sju Nominerade

Sju kommuner nominerade till Guldtrappan

9 jun 2021 digit

Under pandemin har skolan och dess huvudmän arbetat hårt för att kunna fullfölja sitt uppdrag, vars undervisning ofta skett på distans. Nu uppmärksammas sju huvudmän som är nominerade till Guldtrappan 2021.

Sveriges Digitaliseringskommun 2021

Digitaliseringskommun 2021 – här är de nominerade

20 maj 2021 digit

Vartannat år utses Sveriges Digitaliseringskommun, det vill säga den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter. De sex nominerade kommunerna är Landskrona, Malmö, Sundsvall, Södertälje, Upplands-Bro och Växjö.

Äldre Man I Rosa Skjorta Sitter Med Orange Katt I Famnen Och Gosar

Omsorg i Eskilstuna

6 apr 2021 digit

Fjärrtillsyn och plattor till personalen finns redan på plats. Nu bygger Eskilstuna plattformen som ska underlätta för kommunen att bli ännu mer proaktiv och kunna implementera framtidens lösningar. 

Oppen Data 960640

Guide för öppen data

28 jan 2021 digit

Nu lanserar Digg en komplett guide om öppen och delad data i offentlig förvaltning. Förhoppningen är att stödet ska underlätta att arbeta med öppen och datadriven information. 

Solros Hållbarhet

Gröna regioner

6 nov 2020 digit

Sveriges regioner fortsätter att minska sin klimatpåverkan, bland annat är gemensamma krav i upphandling ett framgångsrecept i miljöarbetet. Det visar en ny rapport. 

 

Fem Svenska Flaggor Hissade

Årets AI-svenskar

3 nov 2020 digit

En överläkare, en rådgivare, en AI-chef och två professorer. De är alla nominerade till Årets AI-svensk 2020.

Vard Kommun

Sveriges bästa kommuner

1 jun 2020 digit

SKR har utsett tio modellkommuner som ska stärka äldreomsorgens digitalisering 2020-2022. Tillsammans med SKR ska de utvalda kommunerna sedan hjälpa andra med digitala tjänster och välfärdsteknik.

Coronavirus Läkare 960640

SKR:s nya rapport

12 maj 2020 digit

Coronapandemin slår hårt på kommuner och regioner. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i en så snabb takt, som under vårens utbrott. Nu kräver SKR utökad ersättning till kommuner och regioner, att statsbidragen ökar och fler insatser på arbetsmarknaden. 

Skr Folk På Stan Corona

SKR om covid-19

8 maj 2020 digit

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är påtagliga. De senaste månaderna har inneburit historiska minskningar i produktion, inkomster och sysselsättning. SKR:s skatteunderlagsprognos visar de långsiktiga effekterna för kommuner och regioner.