skr

SKR, föredetta SKL, är en arbetsgivar-, intresse- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 21 regioner som tillsammans är arbetsgivare för mer än en miljon människor. Den övergripande uppgiften är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. 

Läs mer

gammal-dam-far-hjalp-med-medicinering.jpg

Foto: Adobestock

SKR ska fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning som erbjuder service och professionell rådgivning inom alla frågor som kommuner och regioner driver och omfattas av. SKR erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

SKR:s ambition är att belysa viktiga omvärldsförändringar för att påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för medlemmarna och i förlängningen allmänheten. Genom intressebevakning arbetar organisationen för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

Sveriges Kommuner och Regioner, då Sveriges Kommuner och Landsting, bildades i mars 2007 ur organisationerna Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. 

Här hittar du alla Voisters artiklar om SKL.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng