myndighet

Myndigheter i Sverige ska verkställa politiska beslut och för att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering krävs det att myndigheter hittar smarta digitala lösningar för sina respektive verksamheter.

Läs mer

Myndighet, Svenska Flaggan2

Foto: Adobestock

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, är den myndighet som ska knyta samman Sveriges digitala förvaltning medan Försäkringskassan har fått i uppdrag att ta över flera myndigheters it-drift.

Men det pågår även mycket arbete på andra myndigheter som Arbetsförmedlingen, Lantmäteriet och Domstolsverket.

Arbetsförmedlingen har etablerat en sajt där vem som helst kan gå in och bidra med kod för att göra det lättare för arbetssökande att hitta rätt jobb och Lantmäteriet är kanske den myndighet i Sverige som kommit längst med blockkedjor, som skulle kunna användas till exempel för att signera fastighetstransaktioner.

Här kan du läsa mer om flera intressanta initiativ från Sveriges myndigheter.

Relaterade områden

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng