landsting

Sveriges landsting bytte namn till region första januari år 2019. Deras huvuduppgift är att bedriva Sveriges hälso- och sjukvård. För att kunna tillgodose Sverige med en adekvat vård är digitala verktyg en nödvändighet.

Här kan du läsa nyare artiklar om Sveriges regioner.

Läs mer

korridor i sjukhus med en kvinnar i scrubs som springer.jpg (1)

Foto: Adobestock

Regionerna, tidigare landstingen, har ett regionalt utvecklingsansvar för frågor som rör hälso- och sjukvård, lokaltrafik och kultur. Sedan den 1 januari 2019 har samtliga landsting bytt namn till region. 

I Kalmar har regionen exempelvis infört plattor i den geriatriska vården som sparar in uppemot en timme per medarbetare och arbetspass.

Ett annat exempel är Region Norrbotten som har startat ett projekt för att med hjälp av VR rehabilitera personer med nackskador.

Här kan du läsa mer om olika regionala satsningar runt om i Sverige.

Relaterade områden

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng