kryptovalutor

En kryptovaluta är en digital valuta utan någon fysisk representation. Den första och fortfarande mest kända kryptovalutan är bitcoin.

Läs mer

gamla romerska mynt.jpg

Kryptovalutor bygger på blockkedjeteknik där en stor skillnad mot vanliga valutor är att det inte finns någon centralbank utan transaktionerna sker publikt där alla inblandade parter har tillgång till dem. Detta ska säkerställa att valutan inte kan manipuleras.

En blockkedja är som en kedja av olika informationsblock där en logg av en transaktion är lagrad i varje block. Utöver själva informationen finns också ett digitalt fingeravtryck som verifierar blockets innehåll och spår av de föregående blocken. Alla block är krypterade med anonymiserade nycklar och lagras på på distribuerade nätverk där de hela tiden kan kontrolleras av alla.

Här kan du läsa Voisters alla artiklar om kryptovalutor, till exempel bitcoin.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng