it i skolan

Digitalisering i skolan är under ständig utveckling. Datorerna i skolbibliotek på 90-talet har bytts ut mot digitala verktyg i klassrummen och undervisningen förändras i grunden.

Läs mer

It I Skolan, Digitalisering, Kille Sitter Vid Skolbänken Och Arbetar I Lärplatta

Foto: Adobestock

It och digitalisering i skolan går att se ur många aspekter. Digitala lärplattor förändrar hur många arbetar med alltifrån matematik i förskolan till hur AR har kunnat bli en del i naturkunskapsundervisningen för att visa upp hur till exempel ett hjärta ser ut.

Förutsättningarna för att kunna bedriva distansundervisning har blivit mycket bättre tack vare bättre utbyggda nät och kraftigare hård- och mjukvaror. Och fullskaliga digitala nationella prov ligger bara några år fram i tiden.

Dessutom har den digitala miljön inneburit att vi har fått ett helt nytt ämne i kursplanen: programmering.

Här kan du läsa Voisters alla artiklar som rör it och digitalisering i skolan.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng