Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

informationssäkerhet

Informationssäkerhet, även kallat datasäkerhet, är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut på fel ställe, förvanskas eller förstörs, och för att informationen ska finnas tillgänglig när och där den behövs.

Läs mer Dölj

folk-infosäkerhet-960640.jpg

En nyckel i informationssäkerhet är att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt.

MSB har som uppgift att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Detta berör allt från organisationer, kommuner, myndigheter, företag och enskilda personer.

ISO 27000 är en globalt erkänd standard för informationssäkerhet. Att arbeta efter den uppges kunna säkerställa en bättre struktur och en högre förutsägbarhet.

GDPR och NIS

Under 2018 kom två nyheter inom informationssäkerhet: dataskyddsförordningen GDPR och NIS-direktivet. Det sistnämnda berör alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga funktioner. Aktörerna som arbetar med dessa tjänster måste vidta en del åtgärder för att efterfölja säkerhetsnivån som direktivet kräver. Några av dessa är incidentrapportering, rapporteringsskyldigheter och årlig uppföljning på säkerhetanalyser.

Dataskyddsförordningen GDPR står för General Data Protection Regulation och gäller för alla organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Här är syftet att skydda persondata för alla medborgare i EU, som också får utökade rättigheter såsom rätten att bli glömd, ändra felaktiga uppgifter eller få sin data flyttad.

Mer läsning

Gdpr Hjalp Hund

Hjälp med GDPR

9 sep 2020 säkerhet

GDPR gör skillnad på personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Därför har Datainspektionen varit med och tagit fram en vägledning som ska klarlägga gränsdragningen mellan rollerna och ge klarhet i vilka följderna blir när man har någon av dem. 

Godis Veritas Data
video
Ett samarbete mellan Veritas och Voister

Säker data med Veritas

26 jun 2020 säkerhet

Allt färre företag klassificerar sin data, det finns en ökad oro för kostnader i molnet och kritisk nertid för it ökar. Det visar en ny undersökning från Veritas. För att komma åt problemen krävs mer kontroll av information och ett ökat fokus på säkerhet.

Gdpr Säter

GDPR-säkra Säter

26 maj 2020 digit

Säters kommun använder ett verktyg för att identifiera och skapa ordning i ostrukturerad data. Det har lett till rensade filservrar, att GDPR efterföljs och helt nya sätt att samarbeta.

sverige-flaggor.jpg

Sveriges säkerhetscenter

27 sep 2019 säkerhet

För att stärka informationssäkerheten och samhällets motståndskraft mot cyberattacker ska Sverige etablera ett nationellt cybersäkerhetscenter. Centret ska öka vår förmåga att förhindra, detektera och ta hand om diverse cyberhot.

två jasenplan i luften.jpg

Ny lag den 1 april

28 mar 2019 säkerhet

Den nya säkerhetsskyddslagen innebär att berörda aktörer ska analysera och göra åtgärder i sitt säkerhetsskydd. Hemliga uppgifter ska klassificeras och vissa incidenter ska anmälas till Säpo.

piller-sjukhus.jpg

Åtta vårdgivare granskas

26 mar 2019 säkerhet

Datainspektionen inleder en granskning av åtta vårdgivare. Bland annat ska det undersökas huruvida personal endast kan komma åt de patientuppgifter som de behöver för att utföra sina uppgifter.

domarklubba-och-amerikanska-flaggan.jpg

Så påverkar Cloud Act

24 okt 2018 säkerhet

Cloud Act innebär att amerikanska myndigheter kan begära ut data från amerikanska molnleverantörer, oavsett var i världen informationen och servrarna finns. Mathias Strand, chefsjurist på Microsoft, ger sin syn på vad lagen kan betyda för Sverige.

lakare-med-patient.jpg

Ris och ros i GDPR-granskning

24 okt 2018 säkerhet

För första gången sedan GDPR infördes den 25 maj i år har Datainspektionen sett över hur den viktiga artikel 37 efterlevs bland svenska företag och myndigheter. Resultaten visar att det finns en del att jobba på, inte minst bland teleoperatörerna.

poliser-960640.jpg

Nu prövas Polisen

22 okt 2018 säkerhet

Enligt den nya brottsdatalagen så ska brottsbekämpande myndigheter ha en förteckning av de register de har som berörs av lagen. Nu sätter Datainspektionen igång sin första granskning av detta.