Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

digitala nationella prov

Skolverket har sedan september 2017 ett regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven i grundskolan och på gymnasial nivå och på så sätt skapa möjligheter för extern bedömning av proven och större likvärdighet. 

Läs mer Dölj

flicka-med-dator-och-bok.jpg

– Nationella proven ska stödja lärandet, inte ta tid från det. Därför har vi minskat antalet nationella prov. Med digitalisering kan nu den tid lärare lägger på proven minska och mer rättas digitalt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I 2016 års budgetproposition tilldelades Skolverket 34 miljoner kronor 2017 för att genomföra digitalisering av nationella prov och bedömningsstöd. Regeringen beräknar att anslaget behöver utökas med 56 miljoner kronor årligen 2018-2021, 71 miljoner kronor 2022, 64 miljoner kronor 2023 och 45 miljoner kronor årligen från och med 2024.

Läs mer: Digitala prov 1.0

Enklare och effektivare

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare och effektiviteten ökar. Effektiviseringen sker främst genom minskad administration för lärare och annan personal med digitala prov, men även genom att minska risken för att provuppgifter sprids innan provtillfället. Effektiviseringen sker genom:

  • en papperslös distribution, som bidrar både till såväl en en effektivare som mer hållbar hantering av proven,
  • möjlighet till automaträttning,
  • förenklad data- och resultatinsamling,
  • automatisk inrapportering av provresultat och en fördelning av elevlösningar för extern bedömning.

Mer likvärdiga prov

Elevernas förutsättningar att genomföra de nationella proven digitalt är viktigt. De digitala proven blir mer likvärdiga och rättssäkra genom att:

  • proven kommer att rättas och bedömas anonymt,
  • tillgängligheten ökar för elever med funktionsnedsättning,
  • genomförandet blir mer enhetligt.

Börjar på försök

Från hösten 2018 genomför Skolverket en försöksverksamhet med utvalda skolor för ett stegvist införande av digitaliserade prov och extern bedömning. Under våren 2018 kommer de utvalda skolorna att informeras. Försöksverksamheten pågår till och med höstterminen 2021 och statsbidrag kommer att betalas ut till skolorna som deltar.

Idag använder skolor olika digitala verktyg och/eller digitala enheter vid genomförandet av nationella prov och så kommer det att se ut även fortsättningsvis. Skolverket kommer bland annat att förmedla information från försöksverksamheten och beskriva kraven på it-miljön för att proven ska kunna genomföras.

Utbildning för lärare

De digitala nationella proven kommer innebära förändringar i hur proven genomförs och bedöms. Lärare kommer behöva ta del av informationsmaterial och annat underlag från Skolverket om de kommande förändringarna i proven. I dagsläget är det främst vidareutbildning kring förändringar i undervisning utifrån de uppdaterade kurs- och ämnesplanerna som är aktuellt.

Plattform från Skolverket

I ett prov kan det förekomma ljud och filmmaterial som spelas i en webbläsare som kan belasta nätverket. Uppkopplingen behöver därför vara så pass stabil att alla berörda elever ska kunna genomföra provet samtidigt. Under 2018 kommer Skolverket att informera om uppkopplingens minimiprestandakrav.

De nationella proven kommer att genomföras via en webblösning som Skolverket tar fram och tillhandahåller till varje skola. För att skolan ska kunna använda den behövs tillgång till någon av de vanligaste webbläsarna som Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox och Safari.

Det finns ännu inga fastställda krav på vilken sorts digital enhet eller vilken skärmstorlek denna enhet ska ha för att eleverna ska kunna göra proven digitalt. Skolverket kommer att ta ställning till detta och ge mer utförlig information under 2018.

Källa: skolverket.se, regeringen.se

Mer läsning