Setterwalls går all in på generativ AI – ser fyra primära nyttor

Daniel Sandberg Cio Setterwalls

Daniel Sandberg, CIO på Setterwalls. Foto: Mostphotos, Setterwalls.

Setterwalls har som en av de första advokatbyråerna i Sverige implementerat generativ AI i hela sin verksamhet. Planen är att generativ AI ska generera en mer professionell leverans och hjälpa byråns jurister med textbearbetning, research, informationsanalys och personlig assistans – till att börja med. 

– Vi har länge bevakat vår bransch ur ett AI-perspektiv men inte riktigt hittat den övergripande nyttan för oss, fram tills att generativ AI dök upp häromåret. Nu ser vi att generativ AI kan bli en form av superkraft för alla våra jurister som även skapar värde för våra klienter då vi kan generera en mer professionell leverans, säger Daniel Sandberg, CIO på Setterwalls.

Arbetet med generativ AI inleddes i våras när Setterwalls satte igång ett pilotprojekt där 25 procent av byråns jurister fick testa och utvärdera tre olika leverantörers lösningar på området. Nu har advokatbyrån valt en av dessa tre plattformar och börjat arbeta med den i hela verksamheten.

– Vi valde en sorts Chat GPT-lösning som är nischad mot advokatbranschen men bred i sin palett. Vi såg att det fanns många olika sorters användningsområden med plattformen.

Textbearbetning och research

Setterwalls advokatbyrå ser till en början fyra primära områden där generativ AI kan vara till nytta. Det första är textbearbetning och kan handla om att AI agerar stöd inom alltifrån översättningar till förenklingar till korrekturläsning av avtalsförslag.

Det andra området är research.

– I klientärenden finns det ofta massa nya saker som en jurist vill och behöver förstå, speciellt om det är ett område som personen inte arbetat med tidigare. Här kan man nyttja plattformen för att inhämta kunskap om problemet som ens kund står inför.

Informationsanalys och personlig assistans

Den tredje delen är informationsanalys där Setterwalls jurister kan söka i stora textmassor och göra sammanställningar av avancerad dokumentation.

Med generativ AI kan våra jurister kan få stöd i att tolka ställningstaganden och jämföra olika typer av skrivningar.

– Vi har otroligt mycket dokument i vår vardag. Här kan våra jurister få stöd i att tolka olika ställningstaganden och jämföra olika typer av skrivningar.

Den fjärde delen handlar om personlig assistans.

– Med hjälp av generativ AI kan våra jurister få hjälp med att skapa aktivitetslistor och sätta en prioritetsordning på vad som ska göras. Men det dyker säkerligen upp fler områden, det är bara fantasin som sätter gränser.

Ni har identifierat många användningsområden med generativ AI, har ni upptäckt några risker?

– Det har vi. Språkmodeller kan fortfarande gissa ibland eller vara partiska ibland utan att veta om det. Så det står i våra riktlinjer att all fakta som genereras av AI:n ska dubbelkollas av en kollega, och man ska alltid gå igenom referenserna som AI:n hänvisar till.

Nu har det gått ungefär en månad sedan Setterwalls fick ut det nya arbetsverktyget på bred front i verksamheten, och än så länge verkar det ha tagits emot väl av medarbetarna.

– Vi kan redan nu se att 80 procent av juristerna som deltog i pilotfasen uppskattar att de använder verktyget oftare än en gång i veckan, och 30 procent nyttjar den flera gånger om dagen. Och tre veckor efter att vi fick ut verktyget på bred front var det 50 procent av samtliga jurister på byrån som nyttjat det.

Öka användningen med utbildningar

Jobbet är dock långt ifrån slut här. Nästa stora arbete för Daniel Sandberg blir att försöka öka användningen än mer. 

– För att öka användningen måste vi få alla att känna sig trygga med tekniken. Det är svårt att rama in ett specifikt use case i och med att verktyget är så brett, utan det är ju egentligen mycket upp till individen vad de vill ha hjälp med.

– Så för att öka vetskapen och tryggheten kommer vi att anordna både frivilliga och obligatoriska utbildningar. Därutöver kommer vi bygga upp förmågan i organisationen genom några nya roller och stödfunktioner.

– Om 12-18 månader hoppas jag på att 100 procent använder verktyget i någon mån – och på så sätt kan vi öka värdet för våra klienter, säger Daniel Sandberg.

9 juli 2024Uppdaterad 9 juli 2024Reporter Fredrik Adolfssongenerativ AI

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng