Tre kommuner skapar AI-tjänst för personer med funktionsnedsättning

Bild På Chatbot Och Göteborgs Spårvagnar

Foto: Adobe stock

Göteborgs stad, Skellefteå kommun och Jönköpings kommun utvecklar nu ett AI-baserat kommunikationsstöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet har fått stöd av Vinnova och förhoppningen är att det ska minska det digitala utanförskapet. 

För personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att förstå texter och ansöka om stöd på kommuner och myndigheters webbplatser. Nu utvecklar Göteborgs stad, Skellefteå kommun, Jönköpings kommun och forskningsinstitutet Rise en AI-lösning som ska förändra detta.

Projektet har fått Vinnova-stöd och idén kommer från Johan Twedberg, kommunikatör på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg Stad.

– Vi har sett att många personer med funktionsnedsättning har svårt att ta till sig information på webben och söka stöd via e-tjänster. Jag fick då en idé om en AI-lösning som gör om och individanpassar informationen efter varje besökares egen förmåga, säger Johan Twedberg.

Tar hjälp av generativ AI

Tankar som delades av Skellefteå kommun, Jönköpings kommun och Rise. Deras plan nu är att utveckla en AI-tjänst som anpassar och presenterar information på utvalda webbplatser utifrån varje individs olika behov och förmåga att kunna ta till sig information.

En teknik som kommer att nyttjas i projektet är generativ AI, bland annat ser man att dess förmåga att transformera text till bild eller text till tal kan vara till nytta. Tjänsten ska kunna användas enskilt eller tillsammans med närstående, medarbetare inom LSS eller i skolor. 

Enligt Internetstiftelsens undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2021 är blinda personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning de största grupperna inom det digitala utanförskapet i Sverige. När projektet är slut hösten 2025 är förhoppningen att dessa personer exempelvis ska kunna välja en daglig verksamhet, förstå sina rättigheter eller anmäla sig till roliga aktiviteter via nätet. 

10 juni 2024Uppdaterad 10 juni 2024Reporter Fredrik Adolfssonkommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng