Simuleringsverktyg ska hjälpa kommuner att ta beslut kring energiplanering

Bild På Arboga

Bild: Mostphotos

Ett starkt elnät och energiplanering är viktiga komponenter för att kommuner ska kunna utvecklas när det gäller allt från elbilsladdning till bostadsbyggande. Ett nytt simuleringsverktyg framtaget av Energikontoret i Mälardalen ska nu hjälpa Arboga kommun att ta precisa beslut, och upptäcka vart och hur elnätet eventuellt bromsar utvecklingen.

Verktyget heter Effektsimulering Arboga och bygger på kommunens egna strategier och planer, statistik från SCB och ett antal schabloner. Det har utvecklats inom projektet Elsmarta Östra Mellansverige, där Europeiska unionen är en medfinansiär. Den första versionen innehåller prognoser för bostäder, transporter och näringsliv till och med år 2035.

 – I Sverige har vi fantastiska och förmodligen världsunika förutsättningar för den här typen av analyser. På sätt och vis följer vi branschpraxis och gör egentligen samma beräkningar som nätägarna. Den stora skillnaden är att vi klumpar ihop ett flertal elförbrukare och tillämpar schabloner för total elförbrukning och dygnsvariationer, vilket ger en relativt pricksäker simulering, säger Ivan Barck, projektledare, i ett pressmeddelande.

Framöver planerar man att addera data för bland annat offentliga verksamheter och solelsproduktion. Förhoppningen är att fler kommuner ska kunna tillämpa samma metod och redan på planeringsstadiet, ihop med nätägare och andra energiaktörer, ta beslut om hur elnäten ska förstärkas.

– Vi måste studera elanvändning på den här nivån för att förstå hur samhällsutvecklingen påverkar behovet av lokal nätutveckling. Gör vi inte det kommer den nödvändiga elektrifieringen av samhället bromsa in, och vi riskerar att missa det nationella klimatmålet om nollnettoutsläpp av växthusgaser till år 2045, säger Ivan Barck.

11 juni 2024Uppdaterad 12 juni 2024Reporter Therese Bengtnerkommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng