Ett samarbete med IBM

Tape-lagring från IBM – hållbart, säkert och kostnadseffektivt

Louise Gunsjö, Sales Director Infrastructure på IBM. Foto: IBM, Adobe stock.

Datamängderna i samhället ökar explosionsartat och utvecklingen visar inga tecken på att avta. För att stärka säkerheten, öka hållbarheten och minska din verksamhets lagringskostnader, oavsett om du kör din data lokalt eller molnet, finns tape-lagring från IBM. 

Den totala mängden data i världen fortsätter att accelerera i en exponentiell takt och förväntas nå 175 zettabyte (tusen triljoner byte) till 2025. En stor majoritet är så kallad “kall data” som behöver användas väldigt sällan, men som verksamheter likväl inte vill eller får radera. 

– Datamängderna exploderar men det är inte alltid så lätt att veta vad man får radera och inte, eller vilken data man kommer behöva i framtiden. Vissa branscher har till och med lagkrav på att man behöver spara sin data i alltifrån sju till 30 år, säger Roger Eriksson, Senior technical storage specialist IBM.

Bra i pris- och säkerhetssyfte

Här kan tapelagring – även kallat bandlagring – från IBM vara till stor nytta för verksamheter, av ett antal olika anledningar. En anledning är priset. 

– Att lagra 1 terabyte data på tape kostar åtta kronor, vilket är runt 15 gånger mindre än snittkostnaden i molnet. Därmed säger jag inte att molnet är dåligt utan det är självklart jätteviktigt för de flesta moderna verksamheter, men det finns ingen anledning till att all din företagsdata behöver ligga där, säger Louise Gunsjö, Sales Director Infrastructure på IBM, och fortsätter: 

– Genom att lagra data som sällan behövs via tape istället kan du sänka dina kostnader drastiskt, vilket många verksamheter och CFO:er inte ens känner till. 

Roger Eriksson

Roger Eriksson, Senior technical storage specialist på IBM. Foto: IBM

Även säkerheten kan öka betänkligt genom tape-lagring, menar Roger Eriksson. Data som lagras på band kopplas fysiskt bort från nätverket och arkiveras, där ett så kallat “air gap” gör att det inte finns någon väg in för utomstående. Därigenom kan – utöver kall data – även extra känslig sådan, såsom ekonomisk eller personlig information, passa bra för tape. 

– Exempelvis dessa ransomwareattacker som ägt rum på sistone i Sverige skulle inte kunna ske bland tape-lagrad data. Det blir som ett eget litet fort som det inte ens är fysiskt möjligt att få infekterat. 

Drar mindre el och kräver mindre kyla

En annan fördel gällande bandlagring är hållbarhetsaspekten. Lagringssättet drar mindre el och kräver mindre kyla. I och med att det rör sig om ett fysiskt band – en kassett – behöver inte ens elen alltid vara på för att datan ska fortsätta leva. 

– Även när sladden är inkopplad i väggen men datan inte används drar det i stort sett ingenting. Band har också en högre densitet där man får plats med mer data på mindre yta, så det krävs mindre lagerutrymme rent fysiskt, säger Roger Eriksson. 

En organisation som investerat i tape är Danmarks meteorologiska institut, DMI, som gjorde det bland annat av just hållbarhetsskäl. 

– Vi ville minska vår miljöpåverkan från lagringen, eftersom det var ett område med enorm energiförbrukning. Vi lagrar mycket data för återprognostisering och ommodellering, vilket kan göras om fem eller tio år. Den datan behöver vi inte komma åt jättesnabbt, så den lägger vi på tape, säger Thomas Kjellberg, biträdande generaldirektör vid DMI.

Netflix och Linkedin stora tape-användare

En skillnad är nämligen att det tar längre tid att hämta information som ligger på tape. Louise Gunsjö exemplifierar med Netflix och Linkedin, som båda använder tape i stor utsträckning.

– När du letar filmer på Netflix och hittar en väldigt gammal sådan, långt borta från topplistorna, tar det några sekunder att hämta datan. Först sparas de första minuterna av filmen och allteftersom blir hela filmen tillgänglig. Samma tidsmekanism finns när man kollar igenom väldigt gamla Linkedin-bilder. 

– Detta beror på att den här datan ligger på tape, och då tar den några sekunder att ladda upp. Därmed är data som används dagligen inte optimal att lägga på tape, utan snarare data som sällan används. 

Tape Lagring

IBM TS1170 50 TB Tape Drive. Foto: IBM

Det råder också missuppfattningar om tape, att det är en ålderdomlig teknik som upplevs som passé. Den bilden delar inte Roger Eriksson. 

– Många tänker nog på gamla kassettband som man hade i bilen, men IBM har gjort stora forskningsframsteg gällande tape de senaste 20 åren. Numera har vi på IBM Jaguar-kassetter som kan lagra upp till 50 terabyte och rack som får plats med 37 petabyte. 

Det har också skett en ökad automatisering på området. 

– Om du har data, antingen i molnet eller lokalt, som ingen har försökt att nå på exempelvis sex månader eller ett år kan den automatiserat skickas till tape. Sådana policies sätter ni upp själva, sedan sköter systemet sig själv.

Vilka är de primära målgrupperna för tape?

– Alla verksamheter som lagrar mycket data. Delvis storföretag såklart, men även startupbolag med mycket data men inte nödvändigtvis speciellt många anställda. I och med rådande AI-utveckling blir målgruppen allt större, exempelvis ökar just nu datamängderna inom sjukvården väldigt mycket.

– Och även om lagringsmöjligheterna på tape är stora är insteget sett till mängden data relativt litet, och ligger runt 0,5 till 1 PB, säger Roger Eriksson.

– I takt med att datamängderna, molnkostnaderna och cyberattackerna ökar, ser vi att tapelagring kommer att bli allt vanligare och viktigare för de flesta verksamheter i framtiden, säger Louise Gunsjö.

21 maj 2024Uppdaterad 31 maj 2024Reporter Fredrik Adolfssonnative

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng