Ett samarbete med IBM

Så kan Finops-verktyg från IBM sänka dina molnkostnader

Shahrouz Lahiji, IT Automation & FinOps SME på IBM. Foto: Adobe stock, Privat.

Att nyttja molntjänster innebär en ökad innovation men ibland även onödigt höga räkningar. 30 procent av molnutgifterna skulle kunna försvinna om tjänsterna användes mer effektivt, visar en ny rapport. För att minska kostnaderna har IBM två Finops-verktyg som också optimerar prestandan och fungerar i multicloudmiljöer. 

För 15 till 20 år sedan byggde den stora merparten av alla verksamheter egna datacenter, men för cirka 10 år sedan skedde ett skifte. Cloud computing blev norm och istället för att äga hela infrastrukturen själv började man köpa den som tjänst. Något som ser ut att fortsätta framåt – enligt analysföretaget Gartner förväntas utgifterna på publika molntjänster landa på 679 miljarder dollar 2024, och överstiga en biljon dollar till 2027.

Att använda sig av molntjänster kan medföra ökad innovation, flexibilitet och säkerhet – men ibland även onödigt höga kostnader. En rapport från Flexera visar att 30 procent av kostnaderna för molntjänster skulle kunna försvinna, om tjänsterna användes mer effektivt. Det är här som Finops kommer in, ett ramverk som ska maximera affärsvärdet i hybrid- och multimolnmiljöer.

– Finops, en förkortning för financial operations, är en modell för att arbeta tvärfunktionellt där ekonomi-, it-, och affärsteam samarbetar för att hantera molnresurser på ett kostnadseffektivt, strategiskt sätt, säger Shahrouz Lahiji, IT Automation & FinOps SME på IBM.

Informera, optimera och driva

I grunden handlar Finops om tre ben: Inform, optimize och operate. Inform-delen handlar om att visualisera och allokera alla sina kostnader i det publika molnet, inklusive containrar. Att se över vem som använder vilken data, hitta anomalier och reducera “skräpdata”, det vill säga de 30 procent som nämndes tidigare.

För denna del har IBM lösningen Apptio Cloudability.

– Cloudability kontrollerar det som är "Fin" i Finops. Med Cloudability får man en överblick av sina totala molnutgifter, man kan sätta budgetar och göra prognoser för framtida utgifter, vilket möjliggör en bättre ekonomisk planering.

– Därutöver kan man övervaka och allokera kostnader till olika avdelningar inom din verksamhet. På så sätt är det lättare att mappa upp vilka avdelningar inom din organisation som spenderar mycket, och vilka som spenderar mindre. Det ökar kontrollen över utgifterna.

Justera molnresurser upp och ned

För de två andra delarna optimize och operate har IBM lösningen Turbonomic, som hanterar det som är "ops" i Finops. Plattformen Turbonomic ska hjälpa verksamheter att optimera applikationsprestanda och kostnader, öka hastigheten och samtidigt minska riskerna.

– Turbonomic är en sorts beslutsmotor som automatiskt och elastiskt justerar dina molnresurser upp och ned efter dina applikationers behov. På så sätt optimeras prestandan.

– Därutöver ger plattformen automatiserade rekommendationer för hur du ska använda dina molnresurser, och därigenom kan du minska utgifterna. Med Turbonomic omvandlas alltså insikter till åtgärder, som kan exekveras manuellt eller automatiserat.

Kompatibelt med alla stora molnleverantörer

Men IBM är inte ensamt om att tillhandahålla Finops-verktyg. Detta erbjuder även stora molnleverantörer, såsom Microsoft Azure, AWS och Google Cloud. Här är dock ett dilemma att många kunder nyttjar flera olika molnmiljöer samtidigt, och att molnleverantörernas verktyg inte är kompatibla med varandra.

– Exempelvis kan inte Azures Finops-verktyg visa data från AWS, och vice versa. Men våra lösningar fungerar tillsammans med alla stora molnleverantörer och passar därför verksamheter som kör multicloud.

Om man endast ska investera i en av IBM:s lösningar, vilka verksamheter passar Cloudability bäst för, och vilka passar Turbonomic bäst för?

– Om din verksamhet precis ska migrera till molnet är Turbonomic ett bra val. Därigenom får ni direkt en optimerad molnupplevelse och kan hålla koll på utgifter. Om din verksamhet redan är i molnet passar Apptio Cloudability bra. Då kan ni börja med att få en överblick över kostnaderna och se vem som spenderar vad.

– Vanligtvis börjar verksamheter med att investera i en av lösningarna, och adderar den andra efter ett tag. Kombinationen av båda är bäst – då får man kostnadsoptimering, resursoptimering och en hög grad av automatisering, och kan möta samtliga av dagens största Finops-utmaningar, säger Shahrouz Lahiji.

8 maj 2024Uppdaterad 31 maj 2024Reporter Fredrik Adolfssonnative

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng