Svårt för arbetsgivare att mäta ”mänsklig hållbarhet” på distans

Hand Håller Upp Gult Hjärta Som Ler; Arbetsplats, Hybrid, Digitalisering

Tre av fyra arbetsgivare anser sig behöva nya och bättre sätt att mäta sina medarbetares arbetsprestationer, utöver traditionell produktivitet. Men färre än en av tio medarbetare anser att deras arbetsgivare gör vad som behövs. Det visar en ny studie från Deloitte.

– Sedan pandemin bröt ut har de faktorer som traditionellt styrt arbetet – hur det är organiserat, var det sker och vem som kvalificerar sig för olika roller – bytts ut mot mer flexibla arbetsmodeller. I och med detta skifte blir arbetets natur och resultat allt viktigare, vilket innebär att ledare behöver utveckla sina metoder för att utvärdera arbetet, säger Josefine Heldeborn, partner på Deloitte, i ett pressmeddelande.

Behov av värdeskapande

I studien från Deloitte framgår det att företagsledare över hela världen verkar förstå behovet av nya verktyg och grunder i dagens post-pandemiska arbetsliv. Man pratar om mänsklig hållbarhet som definieras som ”i vilken grad en organisation skapar värde för människor och främjar välbefinnande på arbetsplatsen”. Det handlar bland annat om AI, digitalisering, kultur, produktivitet, transparens, kultur och ledarskap.

Drygt hälften, 53 procent, av de svarande organisationerna uppger att de befinner sig i ett tidigt stadie med att uppdatera sina metoder. Men bara åtta procent anser att deras organisation gör vad som behövs för att driva på förändring.

– Organisationer har tillgång till mer data än någonsin tidigare, men risken är att man fastnar i att följa aktiviteter snarare än resultaten och värdet de ger. Samtidigt blir traditionella produktivitetsmått som antalet arbetade timmar och mängden tid man lägger på en uppgift mindre relevanta. När organisationer får strategiska metoder på plats för att mäta det som verkligen gör skillnad skapar dessa processer förtroende både bland ledare och medarbetare, säger Josefine Heldeborn.

Färre än hälften arbetar med frågan

Flexibla arbetsmetoder och effektiva prestationsmätningar är enligt rapporten centrala för att främja mänsklig hållbarhet. Organisationer behöver fokusera på hur individer skapar värde för företaget och vice versa. Även om 76 procent av ledarna erkänner vikten av mänsklig hållbarhet, är det endast 46 procent som aktivt arbetar med området.

– Studier har konsekvent visat att arbetsgivare som gör framsteg inom mänsklig hållbarhet uppvisar starkare affärsresultat. Att införa metoder för att mäta prestation som speglar de anställdas verklighet som den ser ut idag kommer att främja den mänskliga hållbarheten, vilket i sin tur kommer hjälpa organisationen framåt, säger Josefine Heldeborn.

8 februari 2024Uppdaterad 8 februari 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng