AI hittar Göteborgs svagaste dricksvattenledningar

Dricksvattenledning

Schakt för dricksvattenledning. Foto: Lo Birgersson/Göteborgs stad

Den kommunala förvaltningen Kretslopp och vatten har analyserat hela Göteborgs dricksvattennät. Analysen gjordes med hjälp av ett artificiell neuronnät och visar att på sju procent av dricksvattennätet är sannolikheten stor att ledningen går sönder samt att en läcka får stora konsekvenser. 

– Om en vattenläcka drabbar spårvagnstrafiken eller ett sjukhus är konsekvenserna stora. Nu vet vi vilka delar av dricksvattennätet som är viktigast att åtgärda, säger Roger Andersson, enhetschef för ledningsnät vattendrift på Kretslopp och vatten.

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning i Göteborgs stad. De har det senaste året genomfört en kartläggning av dricksvattennätet med hjälp av ett artificiellt neuronnät. Detta är en uppsättning algoritmer som har uppgiften att efterlikna lärandeprocessen i en biologisk hjärna. 

Uppgifter om bland annat vilket material som alla delar i dricksvattennätet består av samt vilken jordart och tryckzon som ledningsdelarna finns i, samkörs med data om vilka delar av ledningsnätet som tidigare har drabbats av rörbrott och hur många anslutningar som finns på varje ledningssträcka. Därigenom får varje område ett risktal. 

1 000 riskområden

Göteborgs dricksvattennät är uppdelat i 14 700 olika områden. Analysen visar att i 1 000 av dessa – cirka sju procent – är sannolikheten att ett rörbrott sker, och konsekvenserna av ett sådant, som störst. 

– Nu ska vi analysera vad som ska hända med de 1 000 avstängningsområden som har högst risktal. Under 2024 kommer vi att identifiera vilket förebyggande underhåll som vi ska genomföra på olika platser under de kommande åren. Det kan också handla om att inrätta särskilda projekt för att genomföra en viss åtgärd på många platser, säger Roger Andersson.

Efter varje rörbrott som sker läggs mer data in i AI-modellen vilket hela tiden ska förbättra modellens förmåga att bedöma vilka delar av nätet som behöver underhållas.

8 februari 2024Uppdaterad 8 februari 2024Reporter Fredrik adolfssonAI

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng