Så säkrar Botkyrka framtidens cybersäkerhetskompetens

Sohail Hasware, utbildningsledare, Xenter. Foto: Fredrik Kron/Voister

Botkyrka kommun bedriver idag en YH-utbildning inom cybersäkerhet, och enligt utbildningsledare Sohail Hasware har satsningen varit lyckad och intresset stort. Framöver hoppas han att utbildningen kan vara fortsatt snabbfotad och att utbildningarna ska kunna anpassas till världsläget – inte minst i ljuset av AI-boomen.

– Alla yrkesutbildningar styrs och bestäms av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, och hos MYH kan du ansöka om att starta utbildningar. Ansökan baseras på avsiktsförklaringar där man bland annat tar in intresseanmälningar från näringslivet. Om man får ihop tillräckligt många och underlaget ser bra ut, kan MYH besluta sig för att sätta igång utbildningen, säger Sohail Hasware, utbildningsledare, Xenter.

– Ett av målen för Botkyrka har ju förstås varit att de som bor i och i närheten av kommunen ska ha en möjlighet att vidareutveckla sig efter gymnasiet. Och så som samhälls- och världsklimatet ser ut idag är cybersäkerhet ett brinnande område.

Hur landade ni i en cybersäkerhetsutbildning? Tyckte ni att det saknades?

– Ja. Vi har funnits sedan vårterminen 2016 och för varje år och omgång ser vi ett ökat intresse. Framöver kommer vi antagligen att söka flera typer av cybersäkerhetsutbildningar. Den nuvarande utbildningen är mer generell och har två huvudspår: informationssäkerhet och nätverk- och molnsäkerhet.

Hur ser utbildningen ut idag?

– Utbildningsplanen vi har måste godkännas av MYH, och då måste vi bland annat beskriva hur våra kurser är utformade, vilka kunskapsmål vi har och hur vi ska examinera studenterna. I den mån det är möjligt försöker vi sedan att få till kurserna i så bra, kronologisk ordning som möjligt, men det kan vara en utmaning eftersom vi också måste rapportera till CSN.

Vilka är era största utmaningar?

– Jag tror det är en utmaning för alla YH-skolor att hitta bra utbildningsledare som är insatta i ämnet. Lärare med djupa kunskaper i respektive ämne är enligt mig att föredra framför generalister på egentligen alla sorters YH-utbildningar. En annan utmaning är förstås att hitta lärare som kan samarbeta bra med utbildningsledare. Och en tredje viktig komponent handlar om den ledningsgrupp som varje YH-utbildning har. Regeln är sådan att majoriteten i ledningsgruppen måste komma från näringslivet för att vi snabbt ska kunna ändra våra utbildnings- och kursplaner; mycket snabbare än man gör i universitets- eller högskolevärlden. Med så lite som en månads arbete kan vi omvandla kunskapsmålen på en utbildning, om vi ser att vi inte hänger med. Eller om vi ser att det finns möjligheter till samarbete mellan två olika kurser. Ledningsgruppen ser till att de senaste kunskaperna kommer in i utbildningen.  

Vad hoppas ni uppnå med utbildningen kommande terminer?

– Vi ser att AI är en utmaning för oss, och något som både är negativt och positivt. Det negativa är att vi upptäckt mer och mer fusk bland våra studerande. Det positiva är att vi ser att AI-verktygen i både utbildningarna och på arbetsplatser, kan hjälpa till att filtrera och granska loggar och rapporter. AI kommer innebära en stor omställning för alla som sysslar med cybersäkerhetsutbildningar, men jag tror att även alla sorters utbildningar kommer att påverkas.   

20 december 2023Uppdaterad 20 december 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Fredrik Kron/Voister, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng