Tyskland och Frankrike bestrider EU:s AI Act

Eu Ländernas Flaggor

Foto: Adobe stock

EU:s förhandling om den kommande AI-förordningen, AI Act, har gått i stå. Detta efter att bland annat Tyskland och Frankrike opponerat sig mot att grundmodeller för AI ska regleras.

Tyskland och Frankrike opponerar sig mot att grundmodeller för AI ska regleras. Två exempel på grundmodeller är Open AI:s GPT-4 och Metas Llama 2.

Att Tyskland och Frankrike nu motsätter sig mot regleringen förmodas bero på att man är oroliga över att EU ska hamna efter i AI-utvecklingen. 

– Det är svårt att utröna i vilken mån det finns kompromissvilja hos de olika sidorna, säger Stefan Larsson, docent i teknik och socialförändring vid Lunds universitet, till Sveriges Radio.

Susanne Stenberg, forskare och rättslig expert på Rise, påpekar att trots den nuvarande tvisten är EU överens om mycket. EU är bland annat ense om ska finnas krav på aktörer som använder grundmodeller för att vidareutveckla verktyg som kommer ut på marknaden. 

– Inom EU är man överens om att det ska vara krav på tillhandahållare av system. Sen exakt vilka dessa krav är får mejslas ut, men grundbultarna är man överens om, säger hon. 

17 november 2023Uppdaterad 17 november 2023Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng