Vänersborgs nya it-pedagog ska minska digitalt utanförskap

Ann Dahlman Och Adam Norberg

Ann Dahlman, Enhetschef Biblioteken i Vänersborg, och Adam Norberg, it-pedagog i Vänersborg kommun.

Vänersborg har anställt en it-pedagog till kommunens bibliotek som ska minska det digitala utanförskapet. Pedagogen Adam Norberg ska hjälpa bland annat äldre invånare, nyanlända och hemlösa med alltifrån att ladda ned Bankid till att hålla kontakt med familjen. Därutöver ska han kartlägga och hitta ännu dolda målgrupper som hamnat utanför de digitala systemen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen i Vänersborgs kommun har tillsammans anställt en it-pedagog. Projektet är möjligt tack vare att de två förvaltningarna erhållit 300 000 kronor från Rådet för hälsa och social hållbarhet.

It-pedagogen kommer att anordna informationsträffar och befinna sig på kommunens bibliotek samt på träffpunkter. Därigenom är förhoppningen att man ska kunna minska det digitala utanförskapet. 

På biblioteket ser vi ett stort behov av hjälp med olika sorters digitala frågor. Det kan handla om alltifrån hur man skaffar Swish eller mobilt Bankid till hur man laddar ned blanketter, e-böcker, skickar sms och så vidare. Vissa av de här sakerna är viktiga för att ens kunna verka i det alltmer digitaliserade samhället, säger Ann Dahlman, Enhetschef Biblioteken i Vänersborg. 

Inte enbart för äldre

När man pratar om digitalt utanförskap är det lätt att tro att enbart den äldre delen av befolkningen berörs, men så är inte fallet. Det kan även handla om exempelvis nyanlända, långtidsarbetslösa, hemlösa, långtidssjukskrivna och personer med funktionshinder. 

Bibliotek har ett demokratiuppdrag, och i längden blir det här en demokratifråga. Alla måste få en chans att lära sig, och det finns ett samhällsansvar att bli bättre på det här. 

För många är det också lättare att komma till en neutral plats som biblioteket för att ställa frågor, istället för att behöva känna sig dum inför exempelvis sina vänner, säger Ann Dahlman. 

It-pedagogen heter Adam Norberg och han tillträdde sitt nya uppdrag i juni. Till en början kommer han att arbeta halvtid året ut med den nya tjänsten, men kommunen hoppas på en förlängning.

De som kommer hit är otroligt tacksamma, och jag har direkt upptäckt att behovet är stort. Det handlar mycket om att få personer att ta för sig och att de vågar ställa frågorna som dyker upp. En viktig del i arbetet blir även kommunikationen, så att folk vet att de faktiskt kan komma hit och få hjälp.

Dessutom är den pedagogiska delen viktig. Att lära dem hur man utför en uppgift, sedan får de försöka själva. Därefter kan de sprida vidare kunskapen till deras bekanta, och på så sätt skapa ringar på vattnet, säger Adam Norberg. 

Ska förbättra livskvalitet

Och arbetet handlar inte endast om nödvändig samhällsinfo, exempelvis hur man implementerar Bankid, utan även om en allmänt förbättrad livskvalitet. 

Det är underbart när vi hjälper någon som sedan upptäcker hur lätt ny teknik kan vara. Hur tekniken bland annat kan göra det lättare att hålla kontakt med familjen, vilket kan minska ensamheten både hos exempelvis nyanlända och äldre, säger Adam Norberg. 

Det är fler än man tror som behöver hjälp och inte vågar säga till.

Utöver att öka den digitala kunskapen kommer Adam Norberg även ha en annan uppgift, nämligen att kartlägga och hitta dolda målgrupper. 

 Det är fler än man tror som behöver hjälp och inte vågar säga till. Det finns exempelvis även 25-åringar som har hamnat utanför de digitala systemen. Dessa behöver vi identifiera och försöka hjälpa. För de här personerna kan tröskeln till att ta emot hjälp vara ännu högre, så det gäller att ha en öppen approach och alltid försöka hjälpa dem på ett trevligt sätt, säger Adam Norberg. 

För varje år som går blir vi ett alltmer digitaliserat samhälle, och den här utvecklingen ser inte ut att stanna av snarare tvärtom. Så vi hoppas och tror att det här initiativet på sikt ska göra Vänersborg till en mer mogen it-kommun, och att vi minskar det digitala utanförskapet, säger Ann Dahlman.

8 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonkommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng