Nästan varannan ungdom vill gå i skolan i metaverse

Metaverse Vr

Foto: Mostphotos

Närmare hälften av de unga i Norden tror att de skulle lära sig mer om de gick i skolan i metaverse, och endast 25 procent tror att de skulle lära sig mindre. Därtill kan 36 procent tänka sig att ha en AI som lärare, enligt den nya rapporten Solve For Tomorrow Report 2023. 

I Fryshusets och Samsungs nya Solve For Tomorrow Report 2023 har man för andra året i rad frågat 4 000 ungdomar mellan 16 och 25 år vad de tycker om AI och metaverse. 1 000 av deltagarna var svenskar. 44 procent av ungdomarna tror att de skulle lära sig fler saker om de gick i skolan i metaverse, medan 25 procent tror att de skulle lära sig mindre. 

Därtill tror 39 procent att de skulle må bättre i en skola i metaverse, jämfört med 29 procent som tror att de skulle må sämre. 

– Samtidigt uppger 32 procent att de kan påverka den digitala utvecklingen och 33 procent att de är intresserade av att jobba med att ta fram nya tekniska lösningar. Det bör vara en målsättning att alla unga känner sig delaktiga, har kunskap om och kan vara med att påverka digitaliseringen. Här behöver både näringsliv och offentlig sektor jobba närmare tillsammans. säger Elin Wallberg, Director Corporate Marketing på Samsung Electronics i Norden. 

AI som lärare

Enligt rapporten kan även 36 procent tänka sig att ha en AI som lärare, och 32 procent tror att metaverse kommer att göra internet till en bättre plats. 

– I tider när många unga har svårare att klara av skolan kan tekniska hjälpmedel som AI och metaverse underlätta. Det skapar större möjligheter att individanpassa skolan och få hemmasittare och elever med hög frånvaro att närvara virtuellt. Med tanke på att många unga anser att exempelvis AI stärker lärandet kan ny teknik vara en lösning till en bättre skolgång i Sverige, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset. 

Fler siffror från rapporten: 

  • Sex av tio tror att de skulle lära sig fler saker med hjälp av AI
  • 79 procent anser att det är viktigt för människor att ha kunskap om hur ny teknik påverkar individer och samhälle
  • 40 procent uppger att skolan inte erbjuder den kunskap om digitala lösningar som behövs för att lyckas i framtiden

12 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonmetaverse

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng