EY: Digitala produkter basvara för svenskar i lågkonjunktur

Skafferiprodukter Mot Ljusblå Bakgrund; Ey, Digitala Vanor

Hushållen minskar sin konsumtion av digitala produkter, men svenska hushåll gör detta i mindre utsträckning än andra länder. Däremot överväger en svensk majoritet att skära ned på antalet streamingtjänstprenumerationer.

– Hushållen är pressade, men svenskar ser ändå digitala produkter som en slags basvara som de är ovilliga att kompromissa med. Det visar på den starka digitala kulturen i Sverige och att man är mindre benägen att minska sin konsumtion jämfört med andra länder, säger Charlotta Kvarnström, rådgivare till telekombranschen på EY, i ett pressmeddelande.

Drygt en av tre svenskar uppger i EY:s undersökning Decoding the digital home att man är mindre intresserad av att upptäcka nytt digitalt innehåll just nu. Och samtidigt som 42 procent av de svenska hushållen är mer benägna att leta efter bättre erbjudande när det kommer till digitalt innehåll och uppkoppling, är man fortfarande minst benägna av de 21 000 personerna i åtta länder som deltagit i undersökningen.

De svenska hushållen har minskat sin konsumtion till en lägre grad än genomsnittet, och känner sig minst påverkade av det försämrade ekonomiska läget.

Streamingtjänstsvångrem på

Konsumtionen av digitala streamingtjänster är däremot något som svenska hushåll är mer villiga att skära ner på. Vartannat hushåll oroar sig för prisökningen framöver och lika många känner att de betalar för innehåll de inte vill ta del av, och att det på det stora hela finns för många tjänster.

Utfallet? 42 procent planerar att säga upp, eller har redan sagt upp, en streamingtjänst det senaste året.  

– Den nuvarande krisen kan vara en brytpunkt för streamingindustrin. Efter en tid av tillväxt och hög efterfrågan ser vi nu att kunderna blir alltmer kräsna och prismedvetna. Det kan leda till en omstrukturering av marknaden, med färre men större streamingplattformar som strävar efter att erbjuda lägre priser och ett mer anpassat innehåll. Uppsägningar av prenumerationer och jakten efter bättre erbjudanden kan vara början på en förändring där konkurrensen pressar streamingtjänsterna att erbjuda mer värde för pengarna. Jag ser också att det finns en möjlighet för operatörer och olika streamingaktörer att försöka hitta partnerskap, säger Charlotta Kvarnström.

14 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng