Uddevalla – Kommunsveriges mest jämställda it-avdelning?

Britt-Inger Berntsson och Gisela Magnusson, Uddevalla kommun. Foto: Fredrik Kron/Voister

Med närmare hälften kvinnor, och blandade åldrar och bakgrunder, ökar it-avdelningen på Uddevalla kommun kvaliteten i sina leveranser och får en mer kreativ och rolig arbetsplats. Det menar cheferna Britt-Inger Berntsson och Gisela Magnusson.

– Vi är i dagsläget tre kvinnliga chefer på en it-avdelning bestående av 44 personer. Där har jag 21 kvinnor, 23 män, sju nationaliteter, och ett åldersspann från 20 till snart 67 år, säger Britt-Inger Berntsson, it-chef, Uddevalla kommun.

Det är ju en gedigen bredd. Hur har ni lyckats få till det?

– Det kanske inte har varit så jättemedvetet från allra första början, men vi har sett att det har varit väldigt lyckosamt med blandningen. Och nu är vi mer medvetna, säger Gisela Magnusson, enhetschef drift och support, Uddevalla kommun.

– Och jag tror att vi har sett, att genom att vara kvinnliga chefer i en så pass mansdominerad bransch, har vi påverkat verksamheten så att fler kvinnor har sökt till oss, säger Britt-Inger Berntsson. Då blir man medvetet eller omedvetet fler kvinnor, och därmed också mer jämställda, skulle jag vilja påstå.

Blir det lite ringar på vattnet?

– Ja, vi blir ett gott exempel som visar på möjligheterna, säger Britt-Inger Berntsson. Jag har även gjort en reflektion om att vi inte har haft problem med vår rekrytering inom vår organisation. Och då tänkte jag att det ju faktiskt kan bero på att vi är en blandad organisation, och att hit törs man söka och lämna in sina cv:n, därför att man vet att här finns en blandning av människor som det skulle vara roligt att arbeta tillsammans med. Vi får många spontanansökningar.

Vilka är de största fördelarna med att vara ungefär hälften män och hälften kvinnor?

– Det är kul, vilket inte är att förminska, säger Gisela Magnusson. Och att det ger blandade perspektiv. Om man ska generalisera det kvinnliga och manliga, vilket alltid blir lite lurigt, kan en skillnad vara att vi lyssnar på olika sätt. Vi lyssnar in behov om vad du som verksamhet eller beställare behöver. Vi kan olika saker och har med oss olika perspektiv. Det generellt manliga är kanske att försöka lösa problem väldigt snabbt, medan vi kvinnor kanske är bättre på att lyssna och ställa frågor på ett annat sätt.

– Jag tänker också att det har blivit positivt eftersom att våra kunder och de verksamheter som vi ska hjälpa och serva är blandande, säger Britt-Inger Berntsson. Det gör att vi kan lyssna in från olika perspektiv tack vare att vi har en blandning av kultur, åldrar och kön, och därmed lyckas vi möta dessa verksamheter på ett annat sätt. Det gör det lättare för oss att sätta rätt person på rätt plats.

Har det förbättrat kommunens resultat, tror ni?

– Ja, jag tror att det har höjt kvaliteten och att vi träffar mer rätt i våra leveranser eftersom att vi har lyssnat på fler perspektiv, säger Gisela Magnusson.

– Vi har också väldigt många nöjda användare, säger Britt-Inger Berntsson. Vi får mycket positiv respons från dem om att det är lätt att vända sig till oss och att vi lyssnar på dem. Det måste ju också vara ett tecken och en signal om att det är bra att ha en blandad organisation. Jag brukar ibland säga att vi ständigt är på träningsläger, därför att vi möter så många olika typer av människor och perspektiv, vilket gör att vi får träna på att lyssna och lära utav varandra. Det är klart att vi då utvecklas som organisation och kan leverera på ett annat sätt.

– Och vi utmanas ju i vårt ledarskap eftersom att vi måste lyssna på väldigt många sätt med kvinnliga och manliga medarbetare från 22 till 67 års ålder och från olika kulturer, säger Gisela Magnusson. Jag vill tro att det gör oss bättre också.

– Olika nationaliteter kan ju ha olika arbetskulturer, säger Britt-Inger Berntsson. En del kanske är vana att arbeta i mer toppstyrda organisationer, eller att man inte får gå till chefen och fråga om saker. Det finns ju också kulturer där män och kvinnor inte har samma rättigheter. Det blir utvecklande för de personerna att arbeta i en blandad organisation. 

Har ni några tips till andra kommuner eller verksamheter om hur man kan arbeta för att få till en mer jämställd arbetsplats?

– Att ha med det i rekryteringsprocessen, säger Gisela Magnusson. Det blir roligare, och på alla vis mer kvalitativt och kreativt. Även om vi inte var medvetna om det från början, är vi medvetna om det nu.

– Jag tänker också att du måste ha lite mod att göra det som är lite eljest, säger Britt-Inger Berntsson. Att våga anställa en chef som inte är tekniker, eller att anställa en junior som får lära sig av de andra på arbetsplatsen. Mixen blir väldigt spännande.

7 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonjämställdhetFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng