Digital färdplan och BI ska lyfta Örebro kommun

Per Brogevik och Örebro slott. Foto: Fredrik Kron/Voister, Adobestock

Örebro kommuns digitaliseringsdirektör Per Brogevik ser möjligheter att stötta kommunens politiker igenom inflation, kompetensbrist och demografiska utmaningar. Utöver detta kan digitaliseringen exempelvis hjälpa kommunen att komma åt bidragsfusk. För att maximera effekterna lobbar han för ytterligare samarbete mellan Sveriges 290 kommuner. 

– Precis som många andra kommuner har Örebro stora utmaningar de närmaste åren, inte minst på grund av det ekonomiska läget. Just nu handlar mycket om att se över hur vi ska hantera det, och om att komma fram till vad digitaliseringen har för potential för att underlätta i arbetet, säger Per Brogevik, digitaliseringsdirektör, Örebro kommun.

Du kommer med ett erbjudande till politiken, beskrev du det som tidigare. Utveckla gärna det.

– Ja, jag skulle vilja säga att de sitter med ett otroligt verktyg framför sig. Man befinner sig i lite av en ekonomisk kris med inflationen vi har, vi kommer från en pandemi som har fått effekter, vi har en demografisk utmaning och utmaningar med kompetensförsörjning, med mera. Men digitaliseringen är en stor möjliggörare som faktiskt kan hjälpa till att lösa många av de här problemen.

Ni har en kommunövergripande färdplan för detta, eller hur?

– Ja, under hösten gick vi ut till våra verksamheter och förvaltningar och frågade dem vad de redan idag ser att de behöver göra kopplat till digitalisering. Deras perspektiv är oftast lite kortare, men vi hjälpte dem på traven och kom åtminstone tre år fram i tiden och har samlat in vad vi behöver göra. När vi lägger ihop detta ser vi att det finns många gemensamma nämnare.

Har du några exempel på när det blir bra?

– Vi har ett projekt just nu kopplat till business intelligence (BI). Vi samlar in data och arbetar med att visualisera den, och i förlängningen vill vi också börja titta på hur vi kan använda AI kopplat till denna data. Vi vill använda det bland annat för att upptäcka bidragsfusk så att vi undviker att betala ut bidrag som inte ska betalas ut. Det är ett jättebra exempel på en teknisk lösning som innebär en ren besparing för Örebro kommun.

Vad är förhoppningen med arbetet i den här treårsplanen?

– Jag hoppas att vi kan visa att vi är en part som kan leverera nytta till hela vår kommunverksamhet, så att man vågar satsa på digitaliseringsprojekt och får någonting tillbaka. Det kan handla om ekonomiska effekter, eller att vi klarar demografi- eller kompetensförsörjningsutmaningarna. Jag hoppas att vi kan skapa ett sådant förtroende.

Det är ju ganska många utmaningar. Hur ser vi till att vi klarar denna omställning i Sverige?

– I offentliga Sverige finns det en stor fråga som vi pratar för lite om och det är samarbete. Vi skulle kunna samarbeta mycket mer. Vi är 290 kommuner med samma uppdrag i grunden, och vi skulle kunna arbeta mycket mer tillsammans för att skapa fler gemensamma lösningar, exempelvis genom SKR:s försorg, eller med hjälp av Inera. Här finns enorm hävstång som är outnyttjad, säger Per Brogevik.

12 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng