Västerbotten utan gränser prisas på Vitalis

Virginia Zazo med kollegor tar emot Vitalis stipendium. Foto: Fredrik Kron/Voister

Den Västerbottenbaserade läkaren Virginia Zazo kammade hem Vitalis stipendium 2023 för projektet Västerbotten utan gränser. Projektet syftar till att ta vara på kompetens oavsett var den finns. Voister intervjuade vinnaren direkt efter prisutdelningen, första dagen på vård- och hälsomässan Vitalis i Göteborg.

– Projektet heter Västerbotten utan gränser och handlar om att kunna använda kompetens inom hälso- och sjukvård, oavsett var den finns. Vi ser tekniken och digitaliseringen som en möjliggörare och försöker tänja gränserna så mycket det går. Vi vill kunna använda kompetens från läkare och sjuksköterskor även om de finns på någon annan plats än just i Region Västerbotten. På så sätt använder vi teknik för att anknyta till våra patienter, Virginia Zazo, läkare, Region Västerbotten.

Hur är tanken att det ska utveckla vården?

– För det första ökar det tillgängligheten till vård. Vi har en jätteutmaning med kompetensförsörjning och med att både rekrytera och behålla personal i vår sektor. Vår vision är därför att inte bara attrahera personal som kanske finns på andra ställen i världen, utan också att skapa en arbetsmiljö och flexibilitet i arbetslivet som gör att man vill stanna hos oss och arbeta kvar.

Västerbotten utan gränser

Västerbotten utan gränser är en digifysisk modell från Region Västerbotten som syftar till att komma till rätta med kompetensbristen i vården. VuG, som projektet kallas, handlar om att vårdanställda ska kunna kan arbeta från olika delar av världen. Sedan projektet inleddes 2019 har tio specialister anställts i regionen som samtliga jobbar på distans. Några jobbar inom Sverige och några arbetar från Finland, Spanien och Portugal.

Finns det utvecklingspotential och fler områden eller regioner där detta kan användas?

– Vi tycker att det finns en jättestor potential. Att fler regioner skulle kunna ansluta är självklart, och vi har också fortfarande inom vår region en stor potential att utveckla det här. Det finns också en potential för andra branscher.

– Dessutom pågår det en omställning i norra Sverige och vi behöver mycket arbetskraft. En del av denna arbetskraft behövs förstås på plats, men en del kan man ju åstadkomma digitalt. Så vår vision är att kunna kombinera det digitala och det fysiska med hjälp av teknik, och som sagt kunna erbjuda medarbetare det liv de vill leva, samtidigt som vi levererar en god vård till våra patienter oavsett var de befinner sig.

Är det här ett vanligt sätt att leverera vård i Sverige om två-tre år?

– Ja, det är det, säger Virginia Zazo.

23 maj 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i vårdenFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng