Regeringen utreder samband mellan ohälsa och skärmtid

Jakob Forssmed Och Barn Med Platta

Socialminister Jakob Forssmed (KD). Foto: Regeringen.se, Adobestock

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över sambandet mellan digitala medier och ohälsa för barn och unga. Myndigheten ska även ta fram rekommendationer gällande skärmtid.

– Det är angeläget att undersöka mer om hur skärmtid och digitala medier påverkar hälsa. Vi ser oroväckande tendenser, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) under en pressträff.

Folkhälsomyndigheten har därför fått i uppdrag att ta fram en vägledning om hantering av digitala medier för barn och unga. Myndigheten ska också ta fram rekommendationer gällande skärmtid. 

Från 2 procent till 46 procent

Bakgrunden är att man har sett en ökad användning i unga åldrar. Enligt Statens medieråd har den dagliga internetanvändningen bland treåringar ökat från 2 procent 2010, till 46 procent 2018. 

– Man kan ana att den siffran stuckit iväg ytterligare sedan 2018. Och om vi tittar på lite äldre barn kan vi se att 2010 använde 30 procent av 14-åringar internet mer än tre timmar per dag, 2020 hade siffran stigit till 76 procent, säger Jakob Forssmed. 

Undanträngningseffekter 

Detta leder även till att barn och unga bland annat rör sig mindre och sover mindre, menar Jakob Forssmed. 

– Inom forskningen talar man om så kallade undanträngningseffekter, det vill säga att digitala medier konkurrerar ut annat. Barn och unga personer rör sig mindre, äter sämre och sover sämre på grund av den omfattande användningen. 

– Forskning visar även att digitala medier kan ha negativa effekter på psykisk hälsa och leda till ett försämrat lärande och bristande språkutveckling bland små barn. 

Underlaget ska redovisas i juni 2024.

12 maj 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonregeringen

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng