Svenska forskare undersöker hur en typisk hackare ser ut

Söt Men Arg Rosa Hackare I Tyg; Forskning, Cyberbrott, Sverige

Vilka socioekonomiska, demografiska och tekniska aspekter är signifikanta för cyberbrottslighet? Det ska forskare från tre svenska lärosäten ta reda på. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet mot cyberbrott.

– Cyberbrott sker genom användning olika typer av it-komponenter som datorer, smarta enheter och hackerverktyg. Alla sådana komponenter har olika kapaciteter och sårbarheter som är viktiga att studera för en djupgående analys av cyberbrottslighet och för att förfina strategier för att bekämpa cyberbrott, säger Ali Padyab, lektor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande.

Ali Padyab ska göra en så kallad kvalitativ fallstudie av it-protokoll och rättsfall för att undersöka brottslingarnas kompetensnivå och offrens sårbarheter, och på så sätt kartlägga tekniker och verktyg som använts.

Vill hitta mönster

I en annan del av projektet ska Ali Padyab undersöka hur vi skulle kunna minska den svenska befolkningens cybersårbarheter, genom att bland annat studera socioekonomiska och demografiska uppgifter från både brottslingar och offer, med hjälp av data från Brottsförebyggande rådet (Brå) och Statistiska centralbyrån (SCB).

– Det kommer ge insikt om vilka grupper som är mest utsatta och sårbara för cyberbrott och cyberattacker. Genom att analysera data om brottslingar och offer hoppas vi också på att identifiera mönster och trender som kan hjälpa till att utveckla effektiva, förebyggande åtgärder och skyddsstrategier, säger han.

Stärka förebyggande arbete

Förhoppningen är att forskningen ska ge underlag till vidare arbete på MSB, Polismyndigheten, och andra relevanta myndigheter.

– Det är första gången som cyberbrott utreds i denna skala, där hela Sveriges befolkning ingår i utredningen. Förutom ökad förståelse av cyberbrottslighet kommer vi bidra till att stärka det förebyggande arbetet mot företeelsen och därigenom minska negativa konsekvenser för individ och samhälle, säger Ali Padyab.

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet med 4,8 miljoner kronor.

29 mars 2023Uppdaterad 11 april 2024Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng