Ny rapport: De här felen gör it-branschen i jämställdhetsarbetet

Rapport Om Kvinnor I It Branschen

Foto: Adobestock

Varannan kvinna efterfrågar en mer inkluderande arbetsmiljö för att lockas till it- och techbranschen, visar en ny rapport. Dessutom vill fler arbeta med tech i andra branscher, vilket talar för att it-företag behöver jobba med sina varumärken utåt. Det menar Lukas Berg, vd på Insight Intelligence som ligger bakom rapporten.

Insight Intelligence har idag, 8 februari, publicerat sin nya undersökning Unga kvinnor och tech 2023. I undersökningen har man frågat 1 000 slumpvalda kvinnor mellan 16 och 30 år om deras inställning till it- och techbranschen.

I år visar det sig att det är fler kvinnor som vill arbeta med tech än inom techbranschen. Det vill säga att om man frågar en slumpmässigt utvald kvinna i Sverige om hon kan tänka sig att arbeta inom it/tech kommer hon statistiskt sett att svara nej. Men om man däremot frågar om hon kan tänka sig att arbeta med olika specifika it/tech-relaterade arbetsuppgifter är sannolikheten att hon svarar ja mycket högre. 

Denna diskrepans mellan synen på branschen och yrket är talande för ett behov av varumärkesarbete inom branschen. Majoriteten ser techbranschen som svår, grabbig och exkluderande, säger Lukas Berg, vd på Insight Intelligence. 

Varannan kvinna efterfrågar en mer inkluderande arbetsmiljö 

I undersökningen svarar 49 procent av kvinnorna att det som hade kunnat locka dem till it- och techbranschen är en mer inkluderande arbetsmiljö, där kvinnor och män behandlas lika.

Till att börja med är det viktigt nämna att många it-företag har en väldigt bra, inkluderande arbetsmiljö idag. Problemet är att det inte stämmer överens med bilden som målgruppen har av branschen. Det finns ingen enkel, enskild lösning för att förändra detta, men här är några konkreta saker som företag kan jobba med:

  1. Lyft fram fler kvinnor i kommunikationen. Endast nio procent av unga kvinnor säger sig ha en kvinnlig förebild inom it/tech, samtidigt som många tror att fler kvinnliga förebilder skulle öka deras intresse att arbeta med det.
  2. Bli bättre på att förklara vad yrket faktiskt innebär. 54 procent säger sig ha dålig kännedom om vad tech som yrke kan innebära och 42 procent efterfrågar en tydligare kommunikation kring vad yrket innebär. Det kan i praktiken handla om att inte nödvändigtvis fokusera på programmeringen utan på vad det leder till i längden, kopplat till samhällstjänster, välfärd och innovation. Gå från teknikfokus till fokus på samhällsnytta.
  3. Anpassa språket i jobb- och utbildningsannonser. Detta hör ihop med föregående punkter, men vi har i tidigare års undersökningar sett hur målgruppen inte känner sig träffade av reklam om it-tjänster och utbildningar. Här finns möjlighet att genomföra fokusgrupper för att bättre kunna anpassa språk och design i reklam och kommunikation.

"Finns en nästan obsolet bild av vad it är"

I rapporten framkommer även att andelen kvinnor som arbetar med it/tech knappt har förändrats över det senaste decenniet, vilket säger en del om Sveriges it-sektor, enligt Lukas Berg.

 Det speglar en bransch som inte uppdaterat bilden av sig själv i förhållande till vad yrket innefattar. Associationerna till it är fortfarande starkt kopplad till män som programmerar tillsammans med andra män. Att man inom ramen för it-yrket kan arbeta med marknadsföring, design och användarupplevelser blir nästan som en ögonöppnare för målgruppen. Det finns en nästan obsolet bild av vad it är, som avskräcker unga kvinnor från att vilja arbeta med det.

Nästan var femte ung kvinna (18 procent) upplever att digitala tjänster som används i vardagen inte är lika anpassade för kvinnor som för män. Därutöver är fyra av tio oroade över hur bristen på kvinnor inom it/tech påverkar samhället negativt.

Vi står nu på tröskeln till en all bredare applicering av bland annat IoT, AI och RPA där representativiteten i datan kommer att bli allt viktigare för jämställdheten i samhället, säger Lukas Berg. 

Insight Intelligence undersökning har genomförts tillsammans med Foxway, Tietoevry och Bredband2.

8 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonjämställdhet, ledarskap

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng