Meta: Nyanställda presterar bättre på kontoret

Metas Huvudkontor, Menlo Park

Metas huvudkontor i Menlo Park, Kalifornien. Foto: Adobestock.

Mark Zuckerberg, CEO för meta, skriver i bolagets nyhetsrum att personer som anställts under ”fysiska förhållanden” presterar bättre än nyanställda som enbart jobbar på distans. Samtidigt meddelar han att 10 000 jobb troligtvis kommer att försvinna från bolaget.

”Analysen visar att ingenjörer tidigt i karriären presterar bättre i genomsnitt när de arbetar fysiskt med kollegor minst tre dagar i veckan. Det krävs mer analyser runt detta, men vår hypotes är att det fortfarande är lättare att bygga förtroende när du träffar någon fysiskt, och att dessa relationer hjälper oss att arbeta mer effektivt”, skriver Mark Zuckerberg, CEO för Meta i ett inlägg i Metas nyhetsrum.

10 000 jobb försvinner

I sitt drygt 2 000 ord långa inlägg beskriver Mark Zuckerberg hur bolaget på olika sätt ska kunna bli mer effektivt framöver.

En del handlar om hur olika verksamheter inom bolaget behöver slimmas, och projekt avbrytas, och därmed bantas på medarbetare. Cirka 10 000 stycken, närmare bestämt.

Uppmuntrar anställda att träffas fysiskt

En del handlar alltså om hur Zuckerberg tycker sig se att nyanställda i allmänhet, och nyutexaminerade ingenjörer i synnerhet, snabbare kommer in i sitt arbete om de anställs ”fysiskt” och också arbetar minst tre dagar i veckan på kontoret.

Detta kanske är inte helt i linje med hur samme Zuckerberg uttryckte sig när pandemin tvingade stora delar av arbetsstyrkan till distansarbete, då han enligt Techchrunch sa att Meta skulle vara ”det mest framåtlutande bolaget angående distansarbete för bolag i vår storlek”. På det temat ska Meta ha skurit ned på sina kontorsytor och satsar dessutom stort på metaverse, som ju till sin natur är platsoberoende.

Än så länge är inga nya krav på arbetsplatsnärvaro aviserade, men Meta-chefen uppmuntrar ändå till mer fysiska arbetssammankomster.

”Vi är dedikerade till ett distribuerat arbetssätt. Det betyder också att vi löpande finjusterar vår modell för att kunna utföra vårt arbete så effektivt som möjligt. Som en del av vår ”year of efficiency” fokuserar vi på att förstå bättre vad detta innebär. Undertiden uppmuntrar jag er alla att hitta fler möjligheter att arbeta med era kollegor på en fysisk arbetsplats”, avslutar Mark Zuckerberg sitt inlägg.

16 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerarbetsplatsFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng