IMY: AI-pilot i vården framgångsrik

Robothand Ovanför En Ett Träblock Med En Äldre Herre; IMY, AI

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tillsammans med AI Sweden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Region Halland avslutat ett pilotprojekt om decentraliserad AI mellan två vårdgivare.

– Det här är IMY:s första pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet, men också en av de första gångerna arbetssättet tillämpas i Sverige. Det är ett konkret sätt för oss att bidra till en hållbar digitalisering och vi planerar redan nu för ytterligare en pilot under 2023, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, IMY, i ett pressmeddelande.

Utbyter maskininlärningsmodeller

Decentralized AI in Health Care – Federerad maskininlärning mellan två vårdgivare. Så heter projektet som har gått ut på att utvärdera möjligheterna att gemensamt träna och utbyta maskininlärningsmodeller, i detta fall mellan Region Halland och Sahlgrenska sjukhuset, med stöd från bland annat AI Sweden och IMY. 

– Det finns risk att det blir ett gap mellan den snabba teknikutvecklingen och det mer trögrörliga regelverket om dataskydd. Vi behöver hitta nya arbetssätt i offentlig sektor så att vi kan bidra till en hållbar och offensiv digital utveckling. Regulatorisk testverksamhet är ett sätt att göra det på och det kommer vi att utforska mer, säger Karin Lönnheden, stabschef och ansvarig för IMY:s innovationsarbete.

Rollen som vägledare

Enligt IMY kan en mer AI-driven vård bidra till skräddarsydda beslut på både individ- och systemnivå, samt leda till mer träffsäkra behandlingar och diagnoser. IMY har i projektet tagit rollen som vägledare i dataskyddsarbetet, och menar att projektet har skapat nytta och lärande för de involverade parterna.

– Vi har gett fördjupad vägledning till projektet om hur dataskyddsregelverket kan tolkas och tillämpas, så att hälsouppgifter hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Vi kan konstatera att regulatorisk testverksamhet som arbetssätt ger nytta och lärande både för verksamheterna och för oss som tillsynsmyndighet, säger Karin Lönnheden.

15 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerinformationssäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng