Eskilstunas jakt efter den perfekta partnern

Eskilstuna Kommun Skylt; Fridha Söderqvist; Kommun, Vård, Omsorg

Fridha Söderqvist, Eskilstuna kommun.

450-700 miljoner kronor. Så mycket mer kommer Eskilstuna kommuns äldreomsorg att kosta fram till 2030 om inga effektiviseringsinsatser görs. För att lösa detta arbetar Fridha Söderqvist, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen, med att försöka hitta en partner som kan hjälpa kommunen med en lösning som kopplar ihop dagens och framtidens teknik. 

– Vi, precis som alla andra, står inför jätteutmaningar redan nu med att vi blir allt fler äldre i samhället. Och inte bara fram till 2030, som man ofta hör, utan det kommer att fortsätta efter det, även om ökningen då inte beräknas vara lika stor, säger Fridha Söderqvist, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Digitala verktyg som möjliggörare

Enligt Eskilstuna kommuns beräkningar skulle äldreomsorgen fram till 2030 komma att kosta kommunen ytterligare 450 till 700 miljoner, om inga effektivitetshöjande insatser görs.

Dessutom ska tilläggas att det enligt Fridha Söderqvist troligen kommer att bli svårare och svårare att rekrytera personer med rätt kompetens. Trots detta vill hon vända på steken och se utmaningen från den positiva sidan.

– Beskrivningen kan låta mörk men samtidigt har vi aldrig haft så bra möjligheter som vi har idag med alla de digitala lösningar som finns. Dessutom finns det en vilja nu att förändra vårt arbetssätt, och att bli bättre på att stötta äldre brukare i att hjälpa sig själva, säger hon.

Ny lösning ska koppla samman tekniken

För att på ett effektivare sätt kunna använda alla nya smarta lösningar, som fjärrkameror och digitala läkemedelsrobotar, vill Eskilstuna upprätta ett partnerskap med en extern aktör som kan beskriva kommunens behov vidare till andra specialiserade aktörer som utvecklar de lösningar som man har behov av.

Förhoppningen är att man ska få ett slags ekosystem där det blir enkelt för både brukare och personal att använda tekniken, och att det därmed leder till tryggare hemvård.

– Vi söker en långsiktig partner som har dialogen med leverantörer av välfärdsteknik, och annan teknik, så att vi slipper upphandla varje pryl för sig. Personalen ska inte behöva stå med tio olika produkter som inte är sammankopplade. Vi behöver få till att tekniken synkar och pratar med varandra, säger Fridha Söderqvist.

Förebyggande arbete

En annan minst lika viktig del inför kommande utmaningar är att arbeta förebyggande med nästa generation av äldre medborgare. Och enligt Fridha Söderqvist är det inte bara en vård- och omsorgsfråga. Det kan också handla om att bygga bostäder som det är enklare att bo kvar i som äldre.

Eskilstuna har därför tagit fram en målbild för hur man vill att situationen ska se ut år 2035. Bland annat har närmare 1 000 kommuninvånare tillfrågats om hur de ser på framtidens vård. Fler än 9 av 10 svarade att de vill klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt.

Vi har aldrig haft så bra möjligheter som vi har idag med alla de digitala lösningar som finns.

– För att vi ska nå dit behöver såväl andra verksamheter inom kommunen som civilsamhället och näringslivet engagera sig. Eskilstuna kommun är på gång och utvecklar mötesforum där gemensamma mål och strategier ska möjliggöra självständighet längre för att möta invånarnas behov idag och i framtiden.

Hur ser arbetet i din förvaltning ut under 2023?

– Vi ska fortsätta att implementera de lösningar vi redan har, som exempelvis sensorer för digital tillsyn. Däremot ska vi inte införa så mycket nytt förrän vi är klara med helhetsleveransen och partnerskapet för digitala lösningar och tjänster. Att få till det är vårt absolut största fokus just nu, säger Fridha Söderqvist.

20 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Fredrik Kron/Voister, Jakob Tyszko/Eskilstuna kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng