Dataskyddsombuden varnar: Vårt GDPR-arbete brister

Människor På Stan Övervakning

Foto: Adobestock

Färre än hälften av alla dataskyddsombud menar att deras egen organisation arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor. Det visar en ny undersökning genomförd på uppdrag av IMY.

Knappt fyra av tio dataskyddsombud anser att den egna organisationen arbetar systematiskt med dataskyddsfrågor. Bara hälften upplever att de får gehör från ledningen gällande dataskyddsfrågor. Det visar IMY:s nya rapport Dataskyddsarbetet i praktiken, som är baserad på frågor ställda till dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter.

– Det är oroande. För att få till stånd ett systematiskt och kontinuerligt arbete med integritets- och dataskyddsfrågor är det avgörande att det både finns kunskap om dataskyddsförordningen och engagemang för frågor som rör integritet och dataskydd i organisationens ledning, säger Andrea Amft, analytiker på IMY.

Involveras för sent

Därutöver visar undersökningen att hälften av dataskyddsombuden upplever att de inte blir involverade i god tid.

Var fjärde dataskyddsombud har inte särskild avsatt tid för dataskyddsfrågor, och bara hälften av ombuden tycker att den avsatta tiden för dessa frågor är tillräcklig.

– Det är viktigt att dataskyddsombudet får förutsättningar och både tillräckliga och rätt resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom organisationen. Till exempel måste ombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den information och kunskap som behövs för att kunna delta i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.

27 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng