Ny rapport: Hemarbete innebär fler jobbtimmar och ökad tillgänglighet

Kvinna Arbetar På Distans

Foto: Adobestock

Sju av tio menar att de är mer tillgängliga för jobbet när de arbetar hemifrån, och två av fem uppger att de arbetar fler timmar på distans än när de är på kontoret. Det visar en ny rapport för Unionen.

Det är oroväckande att arbetet är med oss under så mycket större del av dygnet. Många verkar kompensera sin fysiska frånvaro från kontoret med en ökad digital närvaro. Det är lika viktigt med tid för återhämtning när man jobbar hemifrån som när man jobbar på kontoret. Chefen måste underlätta medarbetarnas gränssättning, säger Martin Linder.

Runt 70 procent uppger att de, på eget initiativ eller på grund av förväntan från arbetsgivaren, är mer tillgängliga när de arbetar på distans. Det visar Unionens nya rapport Det nya arbetslivet – Om distansarbetets utbredning och effekter.

Ökad stress och arbetsbelastning

Samtidigt svarar cirka 40 procent att de jobbar fler timmar hemifrån än när de befinner sig på kontoret. Denna grupp är mer stressade och upplever en högre arbetsbelastning och otydligare gränser mellan jobb och fritid.

För de yngsta på arbetsmarknaden, det vill säga personer mellan 18-30 år, är gränserna minst tydliga. Där svarar 60 procent att distansarbetet gör gränsdragningen mellan privatliv- och arbetsliv svårare.

Det här är en tid i livet då många börjar etablera sig på arbetsmarknaden och försöker hitta formerna för hur de på bästa sätt kan balansera jobb och fritid. Det är därför extra viktigt att värna deras arbetsmiljö genom att ha tydliga regler för när man förväntas vara tillgänglig och när det är okej att sluta jobba för dagen, säger Martin Linder.

Blir störd på kontoret

En liten grupp av deltagarna i undersökningen uppger även att de arbetar mer hemifrån än de önskar, på grund av att de inte kan jobba ostört på kontoret.

I grunden är det positivt att medarbetare ges möjligheten att jobba på distans under en del av arbetsveckan, men distansarbete måste bygga på frivillighet. Ingen ska tvingas att jobba hemifrån för att de inte kan jobba ostört på jobbet. Kontoren måste vara utformade för att passa alla och alla arbetsuppgifter, säger Martin Linder.

I undersökningen har Novus, på uppdrag av Unionen, intervjuat drygt 2500 privatanställda tjänstemän.

Källa: Unionen

21 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonarbetsplats, ledarskap

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng