Voister bevakar Vmware Explore

VMware: Ska hjälpa verksamheter att bli molnsmarta

Raghu Raghuram, Vd, Vmware

Raghu Raghuram, vd, VMware. Foto: VMware Global Communications

Verksamheter behöver städa i sitt molnkaos samtidigt som de måste säkerställa digital motståndskraft under ökade cyberhot. Och ovanpå det ska de ta sig igenom en energikris. Huvudkeynoten under VMware Explore summerade hur nya lösningar från VMware kan stötta kunderna i nästa fas av en minst sagt omfattande transformation.

– Det finns saker som tar upp mycket av er tid. Kostnadskontroll, ökande cyberhot – ja, rentav att uppnå digital motståndskraft – och på det utmaningarna med energikonsumtionen. Ändå startas mer än 350 000 sprintar för applikationsprojekt varje vecka, och den globala it-industrin hanterar totalt sett över 85 miljarder applikationer. Det visar på vikten av att transformera sina verksamheter samtidigt som man håller igång dem; det vill säga att vara digitalt smart, inledde Raghu Raghuram, vd på VMware, passet från stora scenen.

Lämna molnkaoset

Raghu Raghuram fortsatte med att belysa hur det stora antalet applikationer och tjänster ställer till det för verksamheter, trots den initiala inställningen att de ska underlätta för oss. Detta, menade han, beror på bristen av utvecklarkompetens, den oerhörda tyngden av alla existerande enterprise legacyapplikationer, och att varje organisation tenderar att ha olika team som gör olika saker samtidigt i olika moln. Det senare skapar inte bara fragmenterad drift, utan även en fragmenterad säkerhetsstruktur. Något som saktar ner verksamheter och, kanske ännu allvarligare, ökar mängden risker. Men det går att ta sig ur det. 

– En undersökning vi har genomfört visar att verksamheter befinner sig i ett molnkaos, så det är inte konstigt att utvecklingstakten går långsammare än förväntat. Det positiva är att det finns ett annat sätt att göra resan: det molnsmarta sättet. Där avgör applikationen i sig placeringen, utifrån tekniska och ekonomiska faktorer och hur tillgänglig datan ska vara. Det är det moderna sättet att se på digital transformation, summerade vd:n.

Enligt Raghu Raghuram läggs idag ett alltför stort fokus på diskussionen kring privat eller publikt moln, virtuella maskiner eller containers. Debatten behöver i stället fokusera på hur ens portfölj av applikationer ska se ut, vilka som ska vara molnburna och vilka som ska vara enterprise-byggda. Detta avgörs helt av applikationernas sammansättning, för att kunna garantera såväl säkerhet som framtida utveckling.

Senaste nytt från VMware

Det var inte bara tips för ett smartare applikationsbygge som presenterades under keynoten. Även andra nyheter från VMware lyftes, också dessa med stort molnfokus. Det handlar främst om att röja upp i molnkaoset och om att känna trygghet i de val som verksamheterna har gjort och kommer att göra, i en industri som redan omsätter 420 miljarder per år.

Många verksamheter befinner sig i ett molnkaos.

En hel del av nyheterna fokuserar på det suveräna molnet, däribland VMware Tanzu och VMware Aria Operations Compliance-paketet för suveräna molnlösningar. Syftet med dessa är att generera samma nivå av service som i det publika molnet och bättre garantera att data är skyddad, håller regelefterlevnad och uppfyller geografiska krav.

– Vi har ett ansvar att se till att verksamheter som är en del av den kritiska infrastrukturen både kan innovera och upprätthålla full kontroll, beskrev Raghuram.

Förbättrad hotdetektion

En annan nyhet som lyftes från den stora scenen var VMware Carbon Black XDR, som innebär förbättrad hotdetektion och förebyggande åtgärder för samtliga enheter och nätverk. Här lyftes bland annat VMware NSX, som ska hjälpa verksamheter att uppnå vad Raghu Raghuram beskriver som lateral säkerhet i stället för att enbart reagera på avvikelser. Men vd:n passade också på att hinta om framtidens säkerhetslösning, som byggs här och nu:

– Tid, energi och dollar spenderas på att säkerställa gränser runtom era verksamheter och datacenter. Men det är dags att inse att hur väl man än lyckats med det, kommer inkräktare alltid att ta sig in, antingen i form av en ransomware-attack eller för att exploatera data. Och när de tar sig in rör de sig lateralt genom era servrar, ert datacenter, i molnet och attackerar era applikationer över tid. För att skydda sig krävs säkerhetsinsatser med noll appliances och noll felsökningar. Vi introducerar nu projekt Northstar, som är nästa steg i vårt NSX-paraply, för att ni ska kunna kontrollera samtliga applikationer i en miljö som består av flera olika moln. Det är teknologi vi ser fram emot att släppa i framtiden.  

22 november 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese BengtnerdigitFoto VMware Global Communications

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng