Ett smartare Valio med nytt BI-system och Teams Rooms

Mejeriföretaget Valio möter framtiden med ett nytt centraliserat BI-system och Microsoft Teams Rooms som ska underlätta för hybridmöten. Därutöver satsar man på utbildningar i cybersäkerhet och ett nytt affärssystem. 

På Valio arbetar vi med att implementera ett nytt BI-system. Detta gör vi för att underlätta rapporteringen till vårt moderbolag. Systemet vi har idag är relativt decentraliserat och vi vill ha ett centraliserat system. Det här kommer underlätta mycket för alla som jobbar med BI-verktyget då man kommer kunna hitta information mycket snabbare samtidigt som uppdateringsprocesserna kommer ta kortare tid, säger Jimmy Gustafsson, IT-systemsupport på Valio. 

Ni har också börjat arbeta med hybrida möten?

Ja, innan pandemin var våra mötesrum relativt gammeldags med en projektorduk och projektor. Sedan fick vi tänka om lite och implementera ny teknik i alla konferensrum. Vi köpte in nya skärmar, rustade upp alla mötesrum med kameror och i det största konferensrummet köpte vi in ett Teams Rooms-system. Det ska underlätta hybridarbete, personerna som behöver sitta hemma och jobba kan göra det, medan de som är på plats kan driva mötet för allihopa.

Har det varit en lyckad implementation?

Ja, det har det varit. När du kommer in i ett mötesrum ska du inte behöva tänka utan det ska vara lätt att komma in i möten. Det ska inte finnas några frågetecken över vilka knappar du ska trycka på eller vilka kameror som ska användas, och så vidare.

Valio, som ju är ett väldigt stort bolag, hur tänker ni när det gäller säkerhet?

Det senaste året har vi tränat alla anställda i att identifiera olika typer av skadliga mejl. Detta är något jag såg som väldigt viktigt, så jag gick till ledningsgruppen och sade ”att vi behöver öka vår kompetens på området och vi behöver ta in någon som utbildar de anställda i grundläggande it-säkerhet”. Man behöver inte vara någon it-säkerhetsexpert men man behöver veta hur exempelvis ett phishing-mejl ser ut.

Responsen jag fått är positiv då många har berättat att de uppdaterat sin informationssäkerhetskompetens, vilket är superkul.

Vad har ni för utmaningar framåt?

Vi kommer att gå över till ett nytt affärssystem och då är det viktigt att ha en tydlig plan hur det ska gå till. Detta arbete lär ta flera år, men här kommer vi behöva sätta milstolpar så att vi hela tiden har delmål på vägen.

24 november 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit-arenanFoto Foto: Fredrik Kron/Voister, Valio

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng